Meso Magazine — Jrg. 23 (november 2003) Nr. 133

3 Het lerarentekort opgelost?
Recent brachten de kranten het nieuws dat het lerarentekort is opgelost. Na de berichtgeving van de afgelopen paar jaar waarin het dreigend lerarentekort steeds schrijnender werd afgebeeld, roepen de nieuwe berichten toch vragen op. Het
IVA heeft op verzoek van het ministerie van OCW een korte verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om dit tekort terug te dringen. Juliette Vermaas en
Marc Vermeulen bespreken de resultaten van dit onderzoek.

11 MTSplus-Academie helpt professionals leren (MTS+)

In december 2001 namen acht ROC’s in Noordwest Nederland het initiatief om het middelbaar technisch onderwijs ingrijpend te herontwerpen. Zij tonen daarbij
ambitie en durf. ‘Als het onderwijs toch op de schop moet, dan doen we het in ŽŽn keer goed’ was het motto van de betrokken CvB’s en directeuren techniek. In dit artikel staan ]acqueline de Schutter en Rika Schut stil bij het resultaat: een revolutionair nieuw onderwijsconcept.

17 Leraren gaan leren met de muis
Geringe instroom en forse vroegtijdige uitstroom vormen twee belangrijke oorzaken van het tekort aan leerkrachten. Beppie van der Heijden doet verslag van de strijd van de Open Universiteit Nederland tegen het lerarentekort.

25 Leraren opleiden via het Utrechts Model

Alle lerarenopleidingen zijn bezig met vormen van duaal onderwijs. De leraar-in- opleiding is inmiddels een bekend fenomeen. In de Utrechtse regio is voor het duaal opleiden van leraren een samenwerkingsverband opgezet dat het Utrechtse Model is gaan heten. Uniek aan het Utrechtse Model is de grootschalige aanpak. Reden genoeg voor JosŽ van Vonderen om verslag te doen van deze aanpak.

Rubrieken

2 Redactioneel

9 Schot voor de boeg
meso column
Arie Olthof
De autonome school …

15 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze
Japan (Tokyo) – USA (Washington) – Groot Britanni‘ (Londen) – USA (Los Angeles) – Duitsland (Koblenz)

21 MESO Personalia

22 SG De Trekvaart
CARTOON

23 MESO Scholing

29 De Leestafel
Ruud Baarda
– Vergadertechnieken …
– Beroepsdilemma’s …
– Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid …