Meso Magazine — Jrg. 23 (februari 2003) Nr. 128

Thema:
Regionale Arrangementen: vrijheid en verantwoordelijkheid voor schoolbesturen

3 Regionale Arrangementen: vrijheid en verantwoordelijkheid voor schoolbesturen
Om regionale knelpunten te kunnen aanpakken, biedt de overheid schoolbesturen sinds kort de mogelijkheid om door samenwerking in een regio of voedingsgebied aanvragen te doen met betrekking tot de herinrichting van het vmbo. Dit ‘Regionaal Arrangement’ is een mogelijk antwoord op het maar niet vlottende proces van herschikking van de beroepsgerichte afdelingen in de afgelopen jaren. In Utrecht heeft men snel ingespeeld op deze mogelijkheid en per 1 februari een aanvraag voor een ‘Regionaal Arrangement’ ingediend. In deze bijdrage plaatst Frans Mulder dit ‘Regionaal Arrangement’ in het perspectief van de landelijke en plaatselijke ontwikkelingen. Tevens kijkt hij hoe in het ‘Regionaal Arrangement’ de Utrechtse ambities met betrekking tot het vmbo kunnen worden ingepast.
Frans Mulder

11 Leren op niveau. Ontwikkelingsgericht leiderschap in onderwijsorganisaties
Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de lerende organisatie. Dat is niet in de laatste plaats van belang voor onderwijsorganisaties, waar leren immers de kernactiviteit is. Het is in dat verband interssant om de rol van leidinggevenden op scholen die er naar streven zich te ontwikkelen als lerende organisaties, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Louis Steeman en FrankWeijers richten zich daarbij op de vraag welk leiderschap vereist is om het leren in schoolorganisaties, zowel collectief als door individuele medewerkers, te bevorderen.
Louis Steeman en Frank Weijers

21 Vmbo krijgt een 7-min van de Nederlandse bevolking
Froukje Wartenbergh-Cras en Gerrit Vrieze doen verslag van de op verzoek van het ministerie van OCenW door het ITS uitgevoerde Onderwijsmeter die voor het vierde jaar is gehouden. Conclusie: het vmbo krijgt een mooie 7-min van de Nederlandse bevolking.
Froukje Wartenbergh-Cras en Gerrit Vrieze

27 MESO beschouwing: Hebben en Zijn

Waarom roept het beeld van een schoolklas bij velen weemoed op, een verlangen naar vroeger tijden toen men onbezorgd kon zijn en nog veel te leren had? Wat is eigenlijk de belangrijkste rol van een schoolklas? Waarom zijn de ervaringen die men daar opdoet zo ingrijpend? AntonWesselingh wijdt aan dit onderwerp zijn beschouwing.
AntonWesselingh

Rubrieken
2 Redactioneel
10 MESO Column
15 Buitenlands nieuws
17 MESO Personalia
18 SG De Trekvaart
19 MESO Scholing
26 De digitale leestafel
30 MESO Agenda
31 De Leestafel