Mensenkinderen — Jrg. 33 (september 2017) nr. 158

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: leerling, gezel, meester
Een andere manier om het te hebben over ‘jongsten, middelsten en oudsten’ in de stamgroep, is om te spreken over leerling, gezel en meester. Fraaie oude woorden, die het Middeleeuwse gildenstelsel in herinnering roepen: een ambachtelijk leren met groot respect voor de meester, diens vakmanschap en de beroepstraditie. Wat betekenen die worden in het Jenaplan? En hoe kan de trits leerling-gezel-meester richting geven aan de dynamiek in de stamgroep?

03 Voorwoord: De gezel is er niet voor de gezelligheid

04 Kees Groos mijmert: leer-zel-ge-meester-ling?
“Misschien wat rigide, dat Middeleeuwse leerling-gezel-meester. Want niet elke nieuwkomer is een beginneling en niet elke afzwaaiende groep 8’er is een meester.” Meester-sfeermaker Kees Groos opent dit nummer.

06 Met de gezel in groep kún je niet meer zwart-wit denken
Een viertal jenaplanners dat nadenkt over een drie-eenheid: de driejarige stamgroep in relatie tot de rollen leerling-gezel-meester:” De gezelrol heeft een kind de ruimte om geleidelijk te groeien. Het helpt je genuanceerd te denken over ieder individueel kind.”

12 Over jonge meesters en luie stamgroepleiders
Het gebruik van de termen leerling, meester en gezel geeft extra kleur aan je denken over je stamgroep, ontdekt Marjon Clarijs in Assen:” Soms moet je van je ‘meesterstoel’ af om je kinderen hún rol van meester te laten aannemen.”

14 Schoolreportage: De Pandelaar in Gemert
Het is de dag van de eindmusical, als schoolleider Inge van Horen haar levendige Jenaplanschool laat zien. “Méés-tér Frans, doe een dans!”, zingen drie kleutermeiden.

19 Ogenblikje: Meester Rick gaat naar de brugklas
Aan de rand van de zandbak treft Catharina Drenth Rick. Hij is klaar voor het VWO en kijkt nog even om met vertrouwen in zijn stamgroep.

20 Interview: Rob Bekker over de leraar als ambachtsman
Zelfverklaard ’taalarbeider’ en NT2-docent Rob Bekker noemt zijn leerlingen ’taalgezellen’: “Je komt – als vluchteling, als migrant – niet om iets van mij te leren. Je komt om iets te doen. Jij doet, jij handelt. Met wat je doet, kan ik daarna iets doen.”

22 Reportage: Makerspace Walhallab
Het mag er bij eerste blik chaotisch ogen, maar Marco Mout en de jongeren die bij hem werken houden er de discipline van een Middeleeuwse vakman op na.

28 Filosofiecolumn: “Een taal kun je nooit in je eentje leren, juf”

30 Onderzoek: kleuters aan het woord
Anja Tertoolen promoveerde op een onderzoek naar de stem van de leerling. Sterker nog: die van de allerjongsten op onze scholen. Over de voetangels, de uitdagingen én de resultaten van kleuters aan het woord laten.

34 Jenaplanpilot: Rekenen in de stamgroep? Dat kan!
Het valt veel scholen lastig: rekenen aanbieden in de stamgroep. Rekenexpert Belinda Terlouw doet een pilot op vier jenaplanscholen.

40 Column Arjan Tabak: Ooit mijn leerling, vandaag mijn meester