Mensenkinderen — Jrg. 30 (januari 2015) nr. 145

Deze editie is als PDF beschikbaar

3 De kunst van het verleiden

Felix Meijer
Verstaan scholen de kunst om kinderen te verleiden met een uitdagende inrichting, waardoor ze enthousiast en ‘intrinsiek’ gemotiveerd aan de slag gaan?

4 Groene schoolpleine en jenaplanscholen
Kees Both  
Groene schoolpleinen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en zijn een belangrijk middel voor de ontwikkeling van verbondenheid met onze aarde in het groot.

8 Van tegelplein tot groen schoolplein
Angelique van Aken 
Er is een verschil in het spel van kinderen op een bestraat pleintje met een klimrek en wipkip en een groene speelplek.

10 De inrichting van een jenaplanschool
Hubert Winters en Freek Velthausz
De inrichting van een lokaal en school spelen een grote rol bij de manier waarop kinderen werken. Welke eisen stelde Peter Petersen hieraan?

13 Een leeg lokaal
Chantal van Ophuizen  
Aan het begin van het jaar is het lokaal leeg: wie gaat het inrichten en hoe wordt het ingericht?

15 Een rijke leeromgeving
Tonny Bruin    
In dit artikel komen twee elementen van een rijke leeromgeving naar voren: de inrichting en de rol van de kinderen.

19 Op een postzegel groeit wat moois
Jeannette Broer van der Ham
Jenaplanschool de Zevensprong is gevestigd in een nieuw schoolgebouw.

20 Op tijd het nieuwe jaar in
Carolyn Nagtzaam  
Een fotoreportage van een project over de start van het nieuwe jaar.

23 Ogenblikje
Catharina Drenth

23 Herfsttuin
Elanor Numan 

24 Het plein op de schop
Tiny Berkhout  
Een artikel over de vele spelmogelijkheden die kinderen krijgen, wanneer het speelplein verandert in een natuurplein.

27 Rijk met huis-, tuin- en keukenspul
Jomp Beudeker 
Een beschrijving van een rijke binnen- en buitenruimte waar van alles is te beleven voor kinderen.

28 Het geheim van een rijke leeromgeving
Tessa Mensink
Hoe ‘Woeste Willem’ deel uit kan maken van een uitdagende leeromgeving.

31 Je-Na aan ‘t hart
Ton Scheulderman      
Een rubriek van en voor de lezer.

32 Druk bezig of druk aan het leren
Jente Oldenhof 
Looking for learning is bij IPC een proces waarbij de leermomenten worden vastgesteld, verbeterd en vervolgens door de hele school worden verhoogd.

34 Maak een uitdagende leeromgeving
Judith Lengkeek
Hoe maak je een omgeving waarin het materiaal uitnodigend werkt en aansluit bij vragen en interesses van kinderen?

36 Uitdagende leeromgevingen in jenaplanscholen      
Een collage van teksten en foto’s van verschillende scholen.

39 Door het lint
Nanouk Teensma    
Het speelplein onder water: verboden gebied of uitdagende leeromgeving?

41 Spelenderwijs oefenen
Bayonne Sollman     
Een werkvorm om leerstof met de hele stamgroep te oefenen.

42 Ouderparticipatie als vliegwiel
Kirsten Kuipers      
Scholen kunnen niet zonder de inzet van ouders op allerlei terreinen. Maar ze kunnen soms ook iets betekenen op andere terreinen, bijvoorbeeld in het leggen van verbindingen in de wijk.

44 Inspirerende techniekmiddag
Arjen Tabak