Mensenkinderen — Jrg. 28 (september 2012) Nr. 133

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: ONDERWIJS EN OPVOEDINGSDOELEN
Een jenaplanschool is een pedagogische school, waarin naast onderwijskundige ook pedagogische doelen gesteld worden. In dit nummer aandacht voor de verschillende doelen, het belang en de gevolgen daarvan.

1 Doelgericht werken en opvoeden
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Greep uit de media
THEMA
– Kanamori: “Als ŽŽn van ons niet gelukkig is, is niemand het”
– Curling-generatie
– “Als jij een appel pakt, vraag je aan je broertje of hij er ook een wil”
– Watermanagement
– ‘Hyperouders’
– Liberale partijen
– Guus Kuijer: ‘Het geminachte kind’
– Twintig jaar geleden
– Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
– Opvoeden is doormodderen…

4 Het onderwijs slaat door
THEMA
Steven Pont
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds accentverschillen geweest in de relatie tussen het onderwijs en het kind. In dit artikel een beknopte geschiedenis en een kritische vraag bij de laatste ontwikkeling.

6 Betrokkenheid als leeropbrengst
THEMA
Monique Volman
Een pleidooi voor een visie op ‘leeropbrengsten’, waarin niet alleen de hoogte van het resultaat, maar ook de kwaliteit ervan telt. Die kwaliteit wordt bepaald door de betrokkenheid van kinderen.

9 Het onderwijs cre‘ert gezapige koeien
THEMA
Tobias Reijngoud
‘Het onderwijs is te veel gericht op bruikbare kennis en te weinig op vorming. Creatief denken sterft een stille dood.’ zegt hoogleraar filosofie Grahama Lock in dit interview.

11 Zeven essenties van een jenaplanschool
THEMA
Hubert Winters
In dit artikel wordt de meerwaarde van een jenaplanschool beschreven in zeven essenties, die aangeven welke vaardigheden specifieke jenaplandoelen zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, cre‘ren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

14 Ouders draaien door / Hoe angst en ambitie knagen aan de kindertijd
THEMA
Alex RŸhle
Een kritisch artikel over ouders die te veel van zichzelf en hun kinderen vragen met hun overspannen focus op zekerheid en prestatie.

16 Ik moet een perfect plaatje zijn
THEMA
Tim Maan
De druk om te excelleren in onze samenleving is te hoog. De gevolgen van de toenemende competitie zijn stress, uitputting, ziekte. Een samenwerkende samenleving zou wel eens een productiever kunnen zijn.

18 Niemand wordt een mens zonder een ander
THEMA
Sylvia Schipper
Een interview met Henk van der Weijden over het leren samenleven als belangrijkste taak van de school bij de opvoeding van kinderen.

21 Jenaplanonderwijs in Japan
THEMA
Naoko Richters-Yasumoto
Een kijkje in het Japans onderwijs, waarin andere doelen worden nagestreefd dan in Nederland.

25 Ich habe wieder freude am lernen
THEMA
Niels Vesters

Een kijkje in het Duitse onderwijs over onderwijs en opvoeding.

27 Signalementen
THEMA
Klaas Dijkhuis, Felix Meijer
Recensies van interessante boeken over onderwijs en opvoeding.

EN VERDER

28 Je-na aan ’t hart
Felix Meijer
Een rubriek van en voor de lezer.

30 Evalueren en verantwoorden wat moet en mag
Spier ten Doeschate, Rachel van Vugt
Het totale leerproces van kinderen op een jenaplanschool laat zich niet vangen in Citotoetsen. Hoe breng je andere specifieke doelstellingen en resultaten in beeld.

31 Staartdelingen
Edward van de Vendel
Gedicht

32 Onderwijsbeleid op de valreep
Ad Boes
Een artikel over twee actuele zaken: de excellente scholen en de al dan niet verplichte Cito-eindtoets.

34 Trots
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak
Het spel: belangrijk voor welbevinden, zelfbeeld en ontwikkeling van een kind.