Mensenkinderen — Jrg. 27 (september 2011) Nr. 128

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: HET VERHAAL VAN DE KLEUTER
Een thematische kern met aandacht voor de ontwikkelingspsychologie van de kleuter, de inrichting van de leeromgeving, spel en het onderwijsaanbod in onderbouwgroepen.

1 Nieuwsgierig
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Het verhaal van de kleuter
THEMA
Jacqueline Hendriksen
Een artikel over de specifieke kenmerken en behoeften van een kleuter. De leerkracht moet een ingang zoeken in de geest van het kind; hij moet luisteren en wachten op het juiste moment waarop het kind de vraag stelt.

6 Kansen benutten in een rijke leeromgeving
THEMA
Wilma van Esch
Goed onderwijs aan jonge kinderen begint met het inrichten van een rijke leeromgeving. Scholen en lokalen worden zelden vanuit pedagogische gedachten ontworpen en ingericht. Slechte concentratie van kinderen wordt gemakkelijk psychologisch verklaard, terwijl de wijze waarop de ruimte en inrichting betrokkenheid bevorderen of belemmeren ook van grote invloed kan zijn. Daarom in dit artikel aandacht voor de pedagogiek en de mogelijkheden van de leeromgeving.

10 Moet en moed
THEMA
Dick Beijer
Wat moeten jonge kinderen al aan veel eisen voldoen. Er is moed voor nodig, vooral van groepsleiders, om dat niet allemaal te hoeven. Leraressen die nog de oude kleuteropleiding tot kleuterjuf hebben gedaan, beter bekend als de KLOS, zijn ongerust over het kleuteronderwijs.

11 Cošperatief spel voor kleuters
THEMA
Anne Mijke van Harten
Kunnen kleuters samenspelen of spelen ze naast elkaar? Zijn er spelactiviteiten die samenspelen bevorderen. In spel manifesteert zich het leven en daarmee het leren.

14 Taaltekeningen
THEMA
Nanda Steinvoorte
Onderbouwers van de Paulusschool in Leeuwarden schrijven vrije teksten en maken er passende illustraties bij in hun taalwerkplaats.

16 Spelen in de taaljungle
THEMA
Anita Chrispijn
In dit artikel wordt beschreven hoe een prentenboek de woordenschat van kleuters kan activeren.

19 Tuinwerk
THEMA
Jimke Nicolai
Levend rekenen in de onderbouw. Ook voor jonge kinderen ligt het rekenen voor het oprapen, bijvoorbeeld in de schooltuin.

EN VERDER

21 Als je niet speelt, komt het niet goed met jou
INTERVIEW
Sylvia Schipper
Een interview met wetenschapsjournalist Mark Mieras over het belang van spelen.

24 Jenaplan en mediapedagogiek
Merel Beunk
Ook in scholen kunnen we niet meer om de vele media en hun invloed heen. In dit artikel wordt een pleidooi gehouden om kinderen mediawijs te maken.

28 Algemeen bijzonder jenaplanonderwijs
Ad Boes
Het vierde portret in de serie over de levensbeschouwelijke identiteit van jenaplanscholen over de algemeen bijzondere jenaplanscholen in Haren en Hoogezand.
Het vorige deel in deze serie artikelen zie het meinummer 2011 (Nr. 127 – pag. 30 e.v.).

33 Je-na aan het hart
Een rubriek van en voor de lezer.

34 Kleuters
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak