Mensenkinderen — Jrg. 26 (mei 2011) Nr. 127

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: JONGENS EN MEISJES
Een thematische kern met aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes. Hebben jongens andere behoeften om tot leren te komen dan meisjes? Zijn er verschillen in groepsvorming tussen jongens en meisjes? Zijn er verklaringen voor deze verschillen in gedrag en behoeften? Welke consequenties heeft dit alles voor het onderwijs aan jongens en meisjes?

1 Irritatie of inspiratie
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Jongens in het onderwijs
THEMA
Martine Delfos
Een artikel over de specifieke behoeften van jongens en hoe daar in het onderwijs aan tegemoet gekomen kan worden.

6 Het brein van jongens en meisjes
THEMA
Kees Vreugdenhil
Op grond van gegevens uit hersenonderzoek zijn in de Verenigde Staten en Canada honderden scholen gesplitst in jongens- en meisjesafdelingen. Zijn die gegevens echt zo zwaarwegend dat deze ingrijpende maatregel ook hier gewenst is?

9 Boys should be boys
THEMA
Lauk Woltring
Een artikel naar aanleiding van het verschijnen van de vertaling van het boek ‘Boys and Girls, strategie‘n voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs’ van M. Gurian, K. Stevens en K. King, uitgeverij OMJS, 2011..

13 Meidenvenijn
THEMA
Gitty Strengers
Een artikel over het specifieke pestgedrag en de dynamiek in meisjesgroepen.

16 De onderwijsachterstand van jongens
THEMA
Freerk Ykema
In het Rots & Waterprogramma worden oefeningen gedaan die gericht zijn op beweging, gesprek en reflectie, waardoor de zelfbeheersing, zelfreflectie en het zelfvertrouwen van zowel jongens als meisjes toeneemt.

19 Gezocht: groepsleider voor een onderbouwgroep (mm/mv/vm/vv)
THEMA
Kees Groos
Zijn er nog mannen te vinden die als stamgroepleider met kinderen willen werken.

20 Mijn stamgroep elk jaar weer een uitdaging
THEMA
Andre Jongejans
“Mijn bovenbouwgroep bestaat dit jaar uit 19 jongens en 10 meisjes. De verhouding is onevenwichtig, ook in vergelijking met afgelopen jaren. Als groepsleider moet ik nu strakker en consequenter handelen, omdat deze groep, vorral jongens, de grenzen van hun vrijheid opzoekt.”

21 Het handschrift van jongens en meisjes
THEMA
Dick Schermer
Zijn er verschillen tussen zichtbaar?

22 Leren met nieuwe media
Sander van Acht
Hoe kun je nieuwe media inzetten bij het leren van kinderen, zodat deze ondersteund zijn bij je onderwijsvisie? De auteur van dit artikel, Sander van Acht, is mede-oprichter van SPONS Learning Company.

30 Een protestants-christelijke jenaplanschool
Ad Boes
Het derde portret in de serie over de levensbeschouwelijke identiteit van jenaplanscholen over de protestants-christelijke jenaplanschool De Krullevaar in Hoogeveen.
Het vorige deel in deze serie artikelen zie het maartnummer 2011 (Nr. 126 – pag. 26 e.v.).

32 Angst en wantrouwen
Henk van der Weijden
Angst en vertrouwen zijn slechts raadgevers in opvoeding en onderwijs. Toch wordt het wantrouwen door de overheid steeds beter georganiseerd, waarbij toezicht en handhaving de sleutelwoorden zijn.

RUBRIEKEN

25 Natuurbeleving
RECENSIE
Kees Both
Een verzamelrecensie van zes pas verschenen boeken over natuurbeleving.

28 Dat Telt
RECENSIE
Mark Sanders
Een recensie over het tiende deel in de serie De Reeks: het boek ‘Dat Telt, bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs’.

36 Groei- en rijpingsproces van onze jeugd verkort en versneld
INSPIRATIE VANUIT DE BRON
Ad Boes
Aandacht voor ‘FŸhrungslehre des Unterrichts’ van Peter Petersen.

37 Je-na aan het hart
Een rubriek van en voor de lezer.

38 Uitvinders in de dop
STAMGROEP SERING
Laurien Zwarts