Mensenkinderen — Jrg. 26 (januari 2011) Nr. 125

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: ZORG VOOR ALLE KINDEREN
Een thematische kern met aandacht voor de toenemende zorg in het basisonderwijs; doen we de goede dingen om te bereiken wat we willen en doen we goed wat we willen doen?

1 PHPD
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 De diagnose houdt kinderen op een achterstand / Psychiatrisch model houdt onderwijs in wurggreep
THEMA
Marcel van Herpen
Groepsleiders worden steeds deskundiger in het diagnosticeren van het gedrag van kinderen. Zo deskundig dat iedere stoornis herkend en ge‘tiketteerd wordt en daarmee om een speciaal handelingsplan vraagt. In dit artikel wordt de vraag gesteld of we daar juist aan doen.

7 Zorg voor kleuters
THEMA
Hanneke Galama-Koolen
Maartje was al een paar maanden een stil en in zichzelf gekeerd meisje in de onderbouwgroep. Moet de stamgroepsleidster haar al signaleren of inbrengen in de zorgbespreking, een handelingsplan maken of met ouders overleggen over extra hulpverlening.

10 Verschillen zijn er, gelukkig maar!
THEMA
Barbara Nellestijn
Kinderen in een middenbouwgroep verschillen in veel opzichten. Ook bij lezen en schrijven. Hoe ga je daar als groepsleider mee om? Wat betekent dat voor de manier waarop hij lesgeeft, werkvormen die hij inzet en de inrichting van zijn groep?

13 Ad Boes en Mensenkinderen

Kees Both
Een afscheidswoord van de oud-hoofdredacteur aan Ad Boes.

14 Aandacht als morele en spirituele houding
Kees Both
Het tweede deel over aandacht, waarin deze keer het accent ligt op zorg voor anderen en het andere, maar ook voor je binnenkant.
Het eerste deel over aandacht, ‘Aandachtig leren, aandacht leren’, zie het novembernummer 2010 (Nr. 124).

17 Muziek in je samenwerking

Richard de Hoop
Het samenwerken in een team kan je beschouwen als een samenspel in een orkest, waarbij luisteren, afstemmen en samenspelen van groot belang zijn. Met onder andere de teamrollen van prof. M. Belbin.

20 Keuzecursus
Carla Kooistra
Een artikel over de opzet van een keuzecursus op jenaplanschool ’t Broekhoes in Balinge.

22 Het kabinet aan het woord en
het nieuwe onderwijsbeleid
ONDERWIJS EN POLITIEK
Ad Boes & Prof. dr. S. Goorhuis-Brouwer
Een reactie op de onderwijsplannen van het huidige kabinet.

25 Opbrengstgericht werken, wees alert!

Henk van der Weijden
Een artikel over opbrengst gericht werken en het omgaan met de inspectie.

27 Jenaplanscholen en hun levensbeschouwelijke identiteit

Ad Boes
De start van een serie artikelen over de levensbeschouwelijke identiteit van vijf jenaplanscholen.

28 Katholiek Jenaplanonderwijs

Ad Boes
Het eerste portret in deze serie over de katholieke identiteit van Jenaplanschool De Korf in Apeldoorn.

RUBRIEKEN

31 Je-na-aan-het-hart
Een rubriek voor de lezer.

33 Wereldbeschouwing

INSPIRATIE VANUIT DE BRON
Ad Boes
Aandacht voor de ‘FŸhrungslehre des Unterrichts’ (1937) van Peter Petersen.

34 Plakneuzen en ijspegels
STAMGROEP SERING
Laurien Zwarts