Mensenkinderen — Jrg. 23 (september 2007) Nr. 1 (108)

Thema: PEDAGOGISCHE GRONDHOUDING
In dit nummer extra aandacht voor de pedagogische grondhouding, vooruitlopend op het thema van de jenaplanconferentie op 1 en 2 november.

3 Van de redactie
Felix Meijer
Opvoeden.

4 Na de jenaplanbasisschool
Jaap Meijer
Een column over het voortgezet onderwijs.

5 Pedagogisch leiderschap
THEMA
Luc Stevens
In dit artikel stelt Stevens dat er sprake van pedagogisch leiderschap is als een groeps- of schoolleider een padagogisch leider is en niet wanneer hij pedagogische vaardigheden bezit. Omdat dat alleen maar in de praktijk kan blijken, zet hij vraagtekens bij de huidige opleidingen.

10 Jenaplan en het enneagram
THEMA
Frits Benoist
Een artikel over de mogelijkheden die het enneagram een groepsleider biedt om zicht op zijn eigen pedagogische kwaliteiten te krijgen.

13 Je team zo goed mogelijk laten spelen
THEMA
Marcel van Herpen
De verschillende rollen van een groepsleider worden gekoppeld aan het trainen, begeleiden en coachen van een voetbalteam, waarbij kanttekeningen worden gemaakt bij de voorkeur van groepsleiders voor de coachende rol.

18 Welzijn en motivatie
THEMA
Linda Spaanbroek
Welke acties kunnen groepsleiders ondernemen, wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten?

EN VERDER

21 Ouders aan het woord
Sylvia Schipper
Ouders beschrijven waarom zij voor een jenaplanschool gekozen hebben.

22 Onze school is geen gebouw
Ton Hooijmaaijers
Het derde artikel in een reeks over jenaplanscholen, waarin deze keer jenaplanschool Heerde centraal staat.

25 Elke school is er ŽŽn
Ad Boes
Namens alle vernieuwingsscholen is er een brochure verschenen als reactie op het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

RUBRIEKEN

12 Wat zullen we lezen?
Een nieuwe rubriek over kinderboeken.

27 Je-na aan ’t hart
Een rubriek als podium voor de lezer.

28 …En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Snoep

Uitneembare bijlage
Kees Both
Een doekatern over bomen voor de middenbouw