Mensenkinderen — Jrg. 22 (september 2006) Nr. 1 (103)

3 Van de redactie
Felix Meijer

4 Autoriteit in functie
Theo

5 Van zelf (ver)werken naar zelfverantwoordelijk leren
Felix Meijer
Een reeks artikelen, waarin de ontwikkeling van zelfstandigheid bij kinderen van verschillende kanten wordt belicht. Zo wordt aandacht besteed aan de vier fasen, die bij kinderen te herkennen zijn. Vanuit het Ervaringsgericht Onderwijs en Iederwijs wordt gekeken naar de waarde van individuele contracten en intrinsieke motivatie van kinderen. De reeks wordt afgesloten met de beschrijving van het invoeren van de blokperiode en een foto-impressie van een schoolwoonkamer, beide op een Jenaplanschool.

8 Contractwerk in het ervaringsgericht onderwijs
Lambert van der Ven

10 De blokperiode in de spiegel
Ad Boes

13 De blokperiode in een middenbouwgroep
Karin Buskens

16 De schoolwoonkamer van de fluitketeltjes
Hanneke Venema

EN VERDER

18 De ruimte van de school
Kees Both
In de map ‘Groeien en bloeien’, die in 2007 in een herziene en uitgebreide versie zal verschijnen, wordt aandacht besteed aan kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Dit artikel over de voorbereide omgeving is daar een voorproefje van.

21 Verhalend ontwerpen en werkstukken
Ellen Reehorst

23 SEO op de automatische piloot of doelgericht onderwezen
Peter te Riele
Het eerste artikel van een serie over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Groepsleiders in Jenaplanscholen besteden veel aandacht aan een goed pedagogisch klimaat in hun groep. Heeft dat ook gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele kinderen?

25 Goed nieuws uit Arnhem

Ad Boes
De opvattingen van het CITO blijken niet in strijd met de idee‘n over verantwoord toetsen, met materiaal dat aansluit bij basisprincipe 19 en bij de uitgangspunten van de Wet op het Primair Onderwijs.

27 Je-na aan ’t hart
Kees Both
Een rubriek als podium voor de lezer.

28 …En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Worden wie je bent.