Mensenkinderen — Jrg. 22 (januari 2007) Nr. 3 (105)

Thema: JONGE KINDEREN EN COMPUTERS
Is het goed voor jonge kinderen om met computers om te gaan? Schuilen er gevaren in? Moeten ze ermee leren omgaan of er ver van worden gehouden en beschermd worden tegen ongewenste effecten? Discussies over computergebruik door jonge kinderen leggen vaak de pedagogische achtergronden en visies van de deelnemers bloot. Aan de ene kant staan de beschermers ver van de kinderwereld. Zij zien de computer en het internet vaak als ongewenste indringers in de kinderwereld. Het liefst zouden ze ICT-invloeden buitensluiten tot het kind volwassen genoeg is. Aan de andere kant staan degenen die kinderen al jong weerbaar willen maken ten aanzien van het omgaan met de nieuwe media. In deze artikelen draait het om de vraag: past ICT binnen het Jenaplanonderwijs voor jonge kinderen?

3 Van de redactie
Felix Meijer

4 Na de Jenaplanbasisschool
Jaap Meijer

5 Een pleidooi voor Ict in het Jenaplanonderwijs
John Bronkhorst, Eric Koertshuis

9 Kleuters en computers; geen goed idee
Kees Both

11 Computers in een vrije school
Een interview van Ad Boes met Gert Hilbolling.

13 Kiezels, keien en kristallen
Jacques van Krugten
In november 2006 vond de elfde tweedaagse Jenaplanconferentie, georganiseerd door de Nederlandse Jenaplan Vereniging, plaats. In dit nummer een impressie van deze dagen en van enkele workshops.

14 Keigaaf, kan het ook anders?
Freek Velthausz, Hubert Winters

17 Natuurlijk leren in de praktijk
Dorothee van Kammen

19 De coachende directeur als kei-o-loog
Peter Mensink

EN VERDER

21 Als de klokken stoppen, gaat de tijd toch door
Ellen Reehorst
Het vierde artikel uit een serie van vijf over Verhalend ontwerpen met deze keer aandacht voor het samenwerken door kinderen tijdens projecten over de Leerlijn Tijd.

VANUIT ANDERE LANDEN

24 Jenaplan in Roemeni‘
Monica Cuciureanu
Een bericht uit Roemeni‘, waar men probeert om het onderwijs vorm te geven volgens het Jenaplan door uniformiteit, starheid, autoritair denken en handelen achter zich te laten.

26 In de sporen van Peter Petersen
Freek Velthausz
Een reisverslag van een zoektocht naar het verleden van Peter Petersen.

RUBRIEKEN

8 Je-na aan ’t hart
Een rubriek als podium voor de lezer.

28 …En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Dat is logica.