Mensenkinderen — Jrg. 21 (mei 2006) Nr. 5 (102)

3 Van de redactie
Felix Meijer
Hallo, bent u daar?

4 Geluk
MENSEN IN HET WERK
Cath van der Linden

5 De zeven beloften van verhalend ontwerpen
Erik Vos, Ellen Reehorst
Het eerste artikel in een reeks van vijf over wereldori‘ntatie in de vorm van een verhalend ontwerp.

11 Een leerlandschap in de praktijk
Fons Cornelissen
Een verhalend ontwerp in het kader van de Techniekdagen.

13 Je-na aan ’t hart
Een rubriek als podium voor de lezer.

14 Waar blijft de dag van gisteren?
Rob Bartels
Een pleidooi om in Jenaplanscholen meer ruimte te geven aan filosofische vragen.

17 Afscheid nemen van de basisschool
Eva Leeuwenberg, Andre Oudejans
Het einde van het schooljaar nadert en voor sommigen betekent dat het einde van de basisschooltijd. Ook op De Nieuwe School in Edam vindt dat afscheid plaats in een afsluitende viering.

20 Kinderen leren argumenteren
Monique Hansma
Een beschrijving over het gebruik van argumenten in de nieuwskring in het kader van Kansrijke Taal.

22 Jenaplanregioconferentie in Groningen
VANUIT DE REGIO
Hanneke Venema
Een verslag van een regiostudiedag over wereldori‘ntatie.

23 Een fictieve Jenaplanschool
VANUIT DE OPLEIDING
Jantine Boekhoudt, Lotte de Jonge, Nicky Eversden
Pabostudenten beschrijven hoe zij voor hun afstudeeropdracht een Jenaplanschool ontwierpen.

25 Moedmannetjes
VANUIT DE OPLEIDING
Famke Wismans-van der Steen
Een artikel uit de Jenaplanopleiding over het omgaan met angst aan de hand van een prentenboek.

27 De Mayakalender en de leerlijn tijd
Fredy Wamelink
Een werkmiddel om stil te staan bij onze tijdmeting en -beleving.

28 …En Tom op de achterzijde
Dood vogeltje.

EXTRA KATERN
Terugblikken om vooruit te zien

Kees Both
De Suus Freudenthallezing ter gelegenheid van zijn afscheid.