Mensenkinderen — Jrg. 18 (januari 2003) Nr. 3

Thema: DE STAMGROEP GESPIEGELD

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Cath van der Linden

28 EN OP DE ACHTERKANT ….. TOM

THEMA:

5 DE GROETEN UIT AUSTRALIè – INDRUKKEN VAN MULTIAGE- GROEPEN IN AUSTRALIè EN NEDERLAND
thema
Linley Lloyd en Kees Both
Op vele plaatsen in de wereld zijn er vele met Jenaplan verwant scholen. Zij typeren zich vaak met ‘multiage’ en ‘nongraded’. Het Nederlandse Jena planconcept is hierdoor ook be•nvloed. Ook in Australi‘ zijn veel ‘multiage-scholen’ te vinden en in augustus-sep tember van dit jaar bezocht een pedagoge die veel met deze scholen te maken heeft Jenaplanscholen in ons land. In dit artikel reageert zij op vragen over ‘multiage’- scholen in Australi‘ en geeft zij ook haar indrukken over Nederlandse Jenaplanscholen.

8 OVER STAMGROEPEN: OUDE EN NIEUWE ARGUMENTEN
thema
Ad Boes
Het lijkt wel alsof de stamgroep als belangrijkste organisatievorm van een Jenaplanschool steeds belangrijker wordt, als je kijkt naar ontwikkelingen in de samenleving en in de onderwijswetenschappen. De argumenten die Petersen en zijn tijdgenoten aandroegen voor deze organisatievorm gelden voor een belangrijk deel nog steeds, maar kunnen en moeten worden aangevuld en getransformeerd door eigentijdse opvattingen over leren, ontwikkeling en intelligentie. In dit artikel komt met name de ontwikkelingsgericht visie van Lev Vygotsky aan de orde, als belangrijke verrijking van het denken over stamgroepen. Dit levert een verrassend perspectief op stamgroepen in onze tijd, als kwaliteitskenmerk van een school.

14 MULTIAGE GROUPING: DE STAM GROEP IN HET BUITENLAND
thema
Ferry van der Miesen
De multiage-filosofie waarover het eer ste artikel in het thematische deel ging komt hier op een systematische manier naar voren. De opvattingen van Petersen en van multiage-onderwijs worden naast elkaar gezet en de lezers worden uitgedaagd om hun eigen visie en praktijk daaraan te spiegelen. Met name door de verdere ontwikkeling van de onderlinge hulp door kinderen kan het werken in stamgroepen in Jenaplanscholen een belangrijke kwaliteitssprong maken.

17 WAREN WIJ NIET DIE OPVOEDERS? VAN DRIE NAAR TWEE GROEPEN, OF TOCH MAAR NIET?
Dick Beijer en Trudy Hart
thema
De discussie in Montessori-kringen over de vraag of stamgroepen die drie jaargangen omvatten nog wel praktisch hanteerbaar zijn en of je daarom niet beter tot groepen met twee jaargangen kunt overgaan zal menigeen in Jenaplanland bekend voorkomen. De auteurs zijn van mening dat het een principieel verkeerde discussie is. Die zal namelijk niet moeten gaan over een reductie van de verscheidenheid in de stamgroep, maar over de manier waar op je het werk in de driejarige stamgroep kunt vormgeven. Als je deze weg op gaat verlies je een belangrijke en onvervangbare pedagogische pijler van je schoolconcept. En bovendien moet je hierin je krachten bundelen en niet als afzonderlijke scholen allerlei – op zich zelf begrijpelijke – noodoplossingen gaan bedenken, die in de meeste gevallen een permanent karakter zullen krijgen.

EN VERDER:


19 ONDER CONTROLE HOUDEN OF KANSEN VOOR ONTWIKKELING CREèREN ……..? LEREN OMGAAN MET KINDEREN ZONDER REMMEN
Yvonne Leenders, Miriam Baltussen en Els Loman
Zou je ouders moeten afraden om een kind ‘zonder remmen’, waaronder kinderen met ADHD, naar een Jenaplanschool te sturen? Zijn Jenaplanscholen ongeschikt voor deze kinderen? Of is juist het omgekeerde het geval – bieden Jenaplanscholen die hun concept serieus nemen juist goede kansen voor deze kinderen? Een zeer praktisch artikel over de omgang met ‘stoorzenders’, die ook hun sterke kanten hebben.

25 WORDT VERVOLGD – DE EINDTOETS-ACTIE
Ad Soes

RECENSIES

26 SCHRIJVEN OP MAAT
Dick Schermer

26 ‘GEEN WOORDEN MAAR DADEN”, EEN INTERESSANT ADVlES.
Ad Boes