Meertaal — Jrg. 7 (mei 2020) nr. 3

04 Formatief evalueren in je taalles
Anne-Christien Tammes

10 Leerlingen leren zoeken op internet, hoe dan?
Maarten Sprenger

14 Met een podcast op reis?
Tjeerd van den Essen | Itie van den Berg

21 Samen problemen oplossen: de verrassende gespreksmogelijkheden van kleuters Frans Hiddink

28 Effectief werken aan leesbegrip en leesmotivatie
Jan Rijkers

32 De kracht van de boekenzoeker
Stella Leenders | Sylvia Andriol | Itie van den Berg 

En verder

09 Taaltalent
13 Column van een ouder
17 Column van een leraar
18 Taal = meer!
20 Column van een taalexpert
24 Taalonderwijs in beeld
26 Taalonderzoek in de praktijk
34 Taalonderwijs aan Nieuwkomers
35 Nog meer taal!