Management Kinderopvang — Jrg. 27 (augustus 2021) nr. 4

08 Toekomst sector 
Stakeholders reageren op het SER-advies en de toekomstvisie uit het Sardes-rapport.

18 Medewerkersreis
Een methode om de relatie tussen werkgever en werknemer te versterken.

22 Serie boven het maaiveld
Deze editie: de antroposofische opvang De Geheime Tuin

26 Gezonde leefstijl
Kun je met ouders samenwerken aan een gezonde leefstijl voor kinderen? Volgens Kenniscentrum Sport en Bewegen zijn daar voldoende argumenten voor.

29 Samenwerking
De samenwerking tussen kinderopvang en welzijn kan veel opleveren. Korte lijntjes en snel schakelen, zo bewijzen de praktijkvoorbeelden van Raster (Deventer) en Hoera kindercentra (Limburg).

34 Jaarurensystematiek
Een gevoelig punt in de cao-onderhandelingen. Wat moeten we met de JUS? Er lijken meer mogelijkheden te zijn om flexibiliteit in de organisatie te krijgen.

38 Investeren in IKC’s
De Amsterdamse kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen wil met investeren in IKC’s de doorgaande lijn stimuleren.

42 Groene agenda
De Groene Agenda Kinderopvang is een aansporing voor de sector om meer met duurzaamheid aan de slag te gaan. Verschillende partijen slaan hierbij de handen ineen. Martin van Osch (Waarborgfonds) vertelt hoe de agenda is opgebouwd en agrarisch kinderopvangondernemer Jan van Esch vertelt hoe belangrijk het is om te starten met het bewust maken van kinderen.

46 Meldcode
Pm’ers kampen met handelingsverlegenheid en missen vaak kennis en vaardigheden om de meldcode kinderopvang goed te gebruiken. Blijvend aandacht besteden aan de meldcode is daarom essentieel.

Rubrieken

04 In het kort
15 Uit de media
17 Gesignaleerd
25 Covermodel
33 Meebewegen met de natuur
49 Berichten van BOinK
51 Ivoren toren
53 Column Ilse Raasing
55 Omdenker