Management Kinderopvang — Jrg. 25 (September 2019) nr. 5

04 In het Kort
Nieuws

10 Norlandia
Wie schuilt er achter Norlandia? Een durfinvesteerder? Of een sociale organisatie?

15 Uit de media

16 Serie IKC
Een blik achter de schermen bij twee bijzondere IKC’s: het Talent in Lent (Nijmegen) en Mondomijn (Helmond).

20 GGD: meer duidelijkheid
Vooral onderdelen uit de Wet IKK zorgen voor veel problemen bij de inspectie. inmiddels is er meer duidelijkheid over het toezicht op o.a. clusteren en de 3-uursmaatregel.

22 Reacties
De brancheorganisaties en GGD GHOR reageren op het vorige nummer: het artikel en de position paper rondom de problemen met de inspectie.

25 Gesignaleerd

26 Bewegen
Veel mensen denken dat jonge kinderen wel genoeg bewegen. Maar dit blijkt niet zo te zijn. kenniscentrum Sport over het belang van bewegen door kinderen.

29 Column Peter van Zijl

30 Leiderschap
De kwaliteit van de opvang wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door (ped)agogisch leiderschap van de locatiemanager of directeur/eigenaar. Hoe verhoog je deze leidinggevende kwaliteiten?

33 Column Helder & van Pas

34 Boekrecensie

35 Berichten van BOinK

36 Luchtkwaliteit
Er is vaak een te hoog CO2-gehalte bij babybedjes. Hoe zorg je voor een gezond binnenklimaat?

38 Maaiveld
Dit nummer: de Kasteeltuin in Rotterdam.

41 Covermodel

42 Serie: de baby-bkr
in het derde en laatste deel: een extra beroepskracht en een hoger uurtarief.

45 Ivoren Toren

46 PPINK

49 Column Ilse Raasing

51 Omdenken