Lezen — Jrg. 14 (juni 2019) nr. 2

04  ‘Kijk met een open blik’
Etnisch-culturele diversiteit in jeugdliteratuur

07 Rembrandt vertelt
Lezen en verder lezen

08 De veerkracht van een oorlogskind
Woutertje Pieterse Prijs : interview Kathleen Vereecken

10 Blikveld 0-6

12 Over grenzen kijken
Nieuwe prentenboekenuitgeverijen voor diversiteit

14 Blikveld 6-12

16 Leesmotivatie is de sleutel
Begrijpend lezen op de basisschool

18 Prikkels

20 De X-factor van Lês No
Multimediale leesbevordering

22 Blikveld 12-15

24 Alles ontstaat uit taal
Bart Moeyaert wint ALMA

26 Blikveld 15-18

28 Iedereen hoort erbij
Kinderboekenweekambassadeur : interview Manon Sikkel

30 ‘Jouw wereld is niet ieders wereld’
Gerdi Verbeet over lezen

32 Van straatkunst tot kinderboek
Een kijkje in het atelier van Joren Joshua

34 ‘Literatuur is mijn passie’
De Inktaap en PlusNederlands als verdiepende programma’s

36 Uit een schrijversleven : Rodaan Al Galidi