Lessen — Jrg. 7 (winter 2012) nr. 2

03 De exacte vakken
Van de redactie

04 ‘Daar zweven zij nu, die duizenden bollen, door het onmetelijk luchtruim’
De sterrenkunde in het onderwijs

11 ‘De grootste verzameling die men ergens vindt’
De collectie wetenschappelijke instrumenten van de Haagse Fundatie van Renswoude, 1755-1829

16 Beschavingsoffensief in de reken- en wiskundeles

20 Over vroeger, voor later, van nu!
Plannen en ideeën voor een nieuw Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht

25 Het tellurium van Van Laun en de hemelglobe van Delamarche

34 Op verkenning

36 Recensie

40 Het Westfällisches Schulmuseum
Digitales

41 Signalement

43 Louis Auzoux: model van het inwendige van een slak
Collectie

46 Museumnieuws / Museumagenda

48 Natuurkunde
Gedicht