Lessen — Jrg. 3 (december 2008) nr. 4

03 Van de Redactie

04 Een selectieve blik op het verleden
Jan Lenders

14 Burgerschapsvorming in de school
Marjoke Rietveld-van Wingerden

21 Religieuze burgerschapsvorming als uitdaging
Ina ter Avest

27 Leesles: Kleine bundel voor de volkszangdag van 1922
Marry Remery

30 Sporen van scholen: Niet naar binnen maar naar buiten
Bert Stilma

33 Digitales: Native American School Museums
Hans de Frankrijker

34 Recensies
Trudie de Bruyn

36 Museumagenda

36 Signalement

37 Museumnieuws
Renée Mast

38 Nieuwe aanwinst: Oorlogsherinneringen
Anja Frenaij

39 Jetses’ Schoolplaat Karel de Grote

41 Beeldverslag: Schetsboek van Jetses
Jacques Dane