Leren in organisaties — Jrg. 9 (mei 2009) Nr. 5

Thema: IMPACT

3 Averechts effect
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Impact
THEMA IMPACT / PROLOOG
Jos Arets
Welke organisatieproblemen willen we oplossen en wat is daarvoor nodig? Hoe vindt HR het evenwicht tussen leren en presteren?

12 Overzicht / Leren als businesscase
THEMA IMPACT
Jos Arets & Vivian Heijnen
De HR-beroepsgroep moet een meer zelfkritische houding ontwikkelen over de eigen dienstverlening. En over de mogelijkheden om leren in organisaties wel naar impact op de organisatieresultaten te brengen. Dat is in deze (onzeker) tijden een businesscase. Ook voor HRM.

14 ‘Doorgrond de opleidingsreflex’
VANUIT DE BUSINESS BEKEKEN
Jos Arets
Han Nichting, directeur Personeel, Organisatie en Informatie, Ministerie VROM.

16 ‘Management eist ROI’
VANUIT DE BUSINESS BEKEKEN
Jos Arets
Dr. Jack J. Philips, chairman ROI Institute.

18 Opinie / Zeker in onzekere tijden, HR als resultaatgerichte, strategische partner
THEMA IMPACT
Antoon Leijten
HR komt bij iedere recessie weer onder druk te staan. En dat gaat verder dan de traditionele korting van het trainingsbudget. Dit kan worden vermeden als HR een resultaatgerichte, strategische partner wordt, gebaseerd op kengetallen die de prestaties van de organisatie meten.

20 ‘Training soms te snelle oplossing’
VANUIT DE BUSINESS BEKEKEN
Jos Arets
Joe Willmore, eigenaar Willmore Consulting Group.

23 MD / De weg n het resultaat
THEMA IMPACT
Joost Ardts, RŽal van Schie & Mandy van der Velde
Dit artikel geeft de resultaten van lopend onderzoek over kenmerken van MD-programma’s die het bereiken van resultaten be•nvloeden. Zo kan het implementeren van MD-programma’s verbeterd worden met het oog op het realiseren van resultaten.

24 ‘Leren verbinden met kernactiviteiten organisatie’
VANUIT DE BUSINESS BEKEKEN
Jos Arets
Ronald Counet, directeur P&O, & Roel Schonewille, adjunct-directeur P&O, azM.

26 Wil Foppen over leiderschap en performance
THEMA IMPACT / INTERVIEW
Jos Arets
Leiderschap en performance vormen het interessegebied van Wil Foppen, hoogleraar Strategisch Leiderschap. Hoe beoordeelt deze wetenschapper de invloed van leiderschap op de prestaties van organisaties? En hoe belangrijk zijn leiders feitelijk voor de organisatie?

28 Recensies over impact
THEMA IMPACT / RECENSIES
Joost Ardts
– Kostbaar misverstand
– Performance consulting
– Improving performance
– Show me the money
– Performance basics
– Serious performance consulting

30 Werk maken van diversiteit
DE VRIJE RUIMTE
Cristel van de Ven
40% van de Nederlanders van niet-westerse afkomst gebruikt het uitzendbureau om een baan te vinden, tegenover 24% van de autochtone Nederlanders. Dat is een significant verschil.

32 Zwijnfijn
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

33 De kern van intern ondernemerschap
DE VRIJE RUIMTE
Jeroen de Jong
Veel organisaties willen graag ondernemende medewerkers: mensen die actief zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren of te vernieuwen, daartoe initiatieven nemen, en zich tot het uiterste inzetten om vernieuwing waar te maken. Hoe bereik je dat? Om tot de kern van intern ondernemerschap door te dringen is het zaak om rekening te houden met vele factoren. Het draait uiteindelijk meer om vertrouwen en het loslaten van medewerkers dan om structuur en organisatie.

35 Ga ervoor staan!
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Edward van Engelen

36 Veranderen met leiderschap en LEF
DE VRIJE RUIMTE
Gerda Dragt-Bos

40 HR(D) Plein