Leren in organisaties — Jrg. 8 (november 2008) Nr. 11

Thema: PROFILERING HRD (Human Resource Development)

3 Prijzencircus
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Profilering HRD
THEMA / INTRO
Han van der Pol
Hoe zet je opleiden en leren blijvend op de kaart? Hoe verwerf je een plek aan de bestuurstafel?

14 Een helder profiel van HRD door de Corporate University
THEMA / OPINIE
Han van der Pol & Joop Tšller
Auteurs bespreken waarom het zo moeilijk is en blijft om HRD op de kaart te zetten als een waardevol en onmisbaar onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering. Het concept van de Corporate University biedt echter aanknopingspunten voor een heldere profilering van HRD.

Hoe kijkt de lijn naar HRD?
THEMA
Ronald R. Visser
Ook de praktijk mag in dit themanummer niet ontbreken. Drie lijnmanagers vertellen over hoe zij de meerwaarde van HRD zien:
16 Hans Nijholt: ‘HRD is voor ons geen losstaande dicipline’
Hans Nijholt is Operationeel Directeur, Caesar Groep
18 Marco Geerinck: ‘HRD: duidelijk maken wat manager te winnen heeft’
Marco Geerinck is Sales Leader Tivoli, IBM
22 Marco Kieft: ‘HRD moet in de dagelijkse routine’
Marco Kieft is Theatermanager, Omniversum


20 It’s branding time
THEMA
Paul Harris
Engelstalig artikel waarin Paul Harris beschrijft hoe HRD-functies van internationale ondernemingen zich krachtig als merk weten te profileren. Een relevante en realistische (waarde)propositie die helder verkondigd wordt, is het adagium.

23 Reconceliation
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Daan Andriessen

24 Het brein: Rob Poell
THEMA
Leontine Bibo
Een goede HRD’er heeft bedrijfseconomische kennis, is extern gericht en beheerst het politieke spel. Aan die eisen voldoet onze beroepsgroep maar mondjesmaat, aldus ‘brein’ Rob Poell, hoogleraar HRD aan de Universiteit van Tilburg.

26 Duurzame HRD door Investors in People
TOOLS / THEMA
Anouk Holsboer
Veel HR- en opleidingsafdelingen kampen met de uitdaging en ontwikkeling van medewerkers op de bedrijfsagenda te krijgen. Veel beslissers zullen het mes zetten in activiteiten waarvan ze de waarde twijfelachtig vinden…

29 P&Over
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

30 Profilering van HRD
RECENSIES / THEMA
Ronald C. Visser

– Beyond HR, The New Science of Human Capital (Boston, 2006) van John Boudreau & Peter Ramstad
Sites:

www.corpu.com
www.clomedia.com
Aanraders:
– Strategic Human Resource Development (Mason / Ohio, 2005)
– Dienstenmarketing management (Groningen, 2005)
– Beyond Free Coffee & Donuts (Alexandria, 2003)
– Beyomd Learning Objectives (Alexandria, 2008)
– Roadmap to Strategic HR (Seattle, 2008)

32 Onderzoek de mogelijkheden in plaats van de tekorten!
DE VRIJE RUIMTE
Karin Derksen & Koos van Unen

34 Lente
UITGESPROKEN / COLUMN

Ed Fennema

35 Je coach altijd om de hoek
DE VRIJE RUIMTE
Anneloes van Haaren & Marianne van der Pool
Telefonisch coachen heeft grote voordelen en doet kwalitatief niet onder voor face-to-face coaching.

37 HR(D) Plein