Leren in organisaties — Jrg. 7 (oktober 2007) Nr. 10

Thema: INKOPEN
Waardecreatie of toch vooral de laagste prijs? Hoe strategisch kan relatie leverancier-inkoper zijn?

3 De verbetering voorbij
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Inkopen: routine of vernieuwing?
THEMA / INTRO
Jan Smits, Marjan van den Akker

Intro over het thema van dit nummer.

14 Markt / ‘Opleiden: inkopen of zelf doen?’
THEMA / OVERZICHT

Jan Smits
De ene opleiding is de andere niet. Is er een onderscheid te maken tussen zelf doen of uitbesteden en zo ja, voor welke opleidingen geldt dit? Voor strategische opleidingen misschien, maar bestaan die Ÿberhaupt wel? Aanbesteden of niet en wat te denken van de opkomst van opleidingsintermediairs? Is het verstandig om mijn totale opleidingenpakket uit te besteden aan ŽŽn partij? Vragen die aangeven dat inkopen in ‘opleidingenland’ aan flinke verandering onderhevig is. Een overzicht.

17 CUD
UITGESPROKEN
Ed Fennema

18 ‘Verkoop zal veranderen’ / Jacques Reijniers over inkoopvernieuwing
THEMA / INTERVIEW
Robert Dollevoet, Marjan van den Akker
Het strategisch belang van inkoop wordt steeds zichtbaarder binnen organisaties. Daarbij gaat het niet alleen om inkoop van professionele zakelijke diensten. De redactie van Leren in Organisaties ging met Jacques Reijniers in gesprek over de inkoop van professionele zakelijke diensten in het algemeen en opleiden in het bijzonder.

21 Tenders / Inschrijven op aanbestedingen, alleen voor lerende organisaties!
THEMA / PRAKTIJK
Michiel Appeldoorn, Harry Smulders
Het aantal (Europese) aanbestedingen van de overheid stijgt. Reeds enkele jaren is er sprake van een sterke groei van opdrachten die via deze inkoopmethode in de markt worden gezet. Als gevolg van een toenemende professionalisering van de inkoopfunctie bij de overheid, maar ook door recente aandacht in de media bij het verkeerd toepassen van de aanbestedingsregels door de heren Balkenende, Rouvout en Koenders, staat aanbesteden weer volop in de spotlights. Al die aanbestedingen bieden kansen voor organisaties, maar het zijn wel kansen met strikte voorwaarden…

23 Samenwerking / Inkopen: verbinden of verbond?
THEMA / INTERVIEW
Jan Smits, Robert Dollevoet
Vaak hebben leveranciers hun mond vol van langetermijnsamenwerking en win-winsituaties. Inkopende partijen oftewel de interne HRD-verantwoordelijken willen vooral een oplossing voor hun problemen die bijdraagt aan hun bedrijfsresultaten, of toch niet? Hoe werkt inkopen nu in de praktijk en bestaat er zoiets als strategisch inkopen, of is dit een idŽe-fixe?

26 VROM: duurzaam inkopen: dichtbij of ver weg?
THEMA / INTERVIEW
Robert Dollevoet
Bij de aanschaf van producten en diensten houden overheden steeds meer rekening met sociale en milieuaspecten. Dit zal invloed hebben op de vraag naar duurzame producten en diensten. Onder leiding van het ministerie van VROM geven de gezamenlijke overheden momenteel vorm en inhoud aan duurzaam inkopen. De redactie van Leren in Organisaties ging in gesprek met Jaap Stokking van het ministerie van VROM om te bezien hoe duurzaam inkopen gaat spelen en al speelt bij het inkopen van diensten en de opleidingsmarkt in het bijzonder binnen de overheid.

29 Websites over inkopen
THEMA
Op internet is er steeds meer informatie te vinden over opleidingen. Voor uzelf als inkoper of direct voor medewerkers om zich te ori‘nteren. Startend bij startpagina.nl komt u snel in aanraking met verschillende aanbieders of diverse overzichtssites. Hier een korte selectie van aanbieders die ‘overzicht bieden in opleidingen’.

30 Coca-Cola Enterprises geeft medewerkers taalscholing
DE VRIJE RUIMTE / TOOLS
Wieneke de Bruin
Goed Nederlands kunnen lezen, praten en schrijven wordt steeds belangrijker voor de mensen op de werkvloer bij Coca-Cola in Dongen, o.a. dankzij drie nieuwe productielijnen en de overgang naar een geautomatiseerde ERP-omgeving. Dat vereiste voor een aantal medewerkers Nederlandse les, maar dan wel toegespitst op de werkomgeving.

32 HRD bij… de Belastingdienst / ‘Architect van je eigen loopbaan’
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Leontine Bibo
Aan het woord is Jacques Snel, sinds 2001 manager van het Centrum Kennis en Communicatie (B/CKC) van de Belastingdienst. Snel is a dertig jaar werkzaam bij de Belastingdienst. Als schoolverlater begon hij met belastingcontroles bij bedrijven. Hij heeft alle onderdelen van het bedrijf gezien en alle opleidingen gevolgd. Per 1 september heeft Snel de Belastingdienst verlaten. Hij is nu directeur van Rijksweb, het intranet van de rijksoverheid.

34 Hoe ben ik op mijn best?
COLUMN
Jeroen Hendrix

35 VROEM Sleepleed
COLUMN
Martijn Vroemen