Leren in organisaties — Jrg. 7 (december 2007) Nr. 12

Thema: INFORMEEL LEREN
Hoe komt het dat we blijven geloven in trainen en opleiden? Valt informeel leren eigenlijk wel te organiseren?

3 De praktijk als leerschool
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Hoe leuk is leren eigenlijk?
THEMA / INTRO
Manon Ruijters

Intro over het thema van dit nummer.

14 Praktijk / ‘Goh, het lijkt net werk…’ Het organiseren van informeel leren
THEMA / HOOFDARTIKEL

Manon Ruijters
‘We zijn heel tevreden over ons MD-traject, het waren mooie ontmoetingen. Alleen… op de werkvloer is er nog niet zoveel veranderd. We willen nu dus graag verder. Kunnen jullie voor ons MD 2 ontwerpen?

19 Begrip / Contouren van informeel leren
THEMA / ARTIKEL
Robert-Jan Simons
Leren blijft vaak onbesproken. En als we over leren spreken, gebruiken we vaak simpele tweedelingen en samentrekkingen. Hierdoor nemen we maar een beperkt deel van het leren in ogenschouw. Dit geldt ook voor het informele leren.: het leren dat buiten de context van opleidingen en scholen plaatsvindt. In deze bijdrage probeer ik het begrip informeel leren te defini‘ren en op te rekken.

22 En, lekker geleerd vandaag? / Een pleidooi voor praten over leren op het werk
THEMA / ARTIKEL
Suzanne Verdonschot
Je komt thuis na een week hard werken aan een spannend project. Voldaan plof je op de bank: ‘Echt onwijs lekker geleerd zeg! Al mijn leerdoelen van vorige week gehaald. Een collega kwam nog aan met een paar behulpzame job-aids. Om een uur of drie vanmiddag heb ik met mijn medelerende nog even goed informatief ge‘valueerd. Het bleek direct dat het leren van deze week ten goede gekomen is aan het primaire proces. We hebben de leerdoelen voor volgende week meteen maar even doorgenomen en er een paar wijntjes op gedronken.”

24 Omgeving / Paradox of kans? Ruimte organiseren voor informeel leren
THEMA / ARTIKEL
Marc Coenders
Hoe organiseer je informele leersituaties? Schuilt daarin niet een paradox, namelijk iets organiseren wat zichzelf organiseert? Dat is maar de vraag. Informeel leren organiseren kan bijvoorbeeld heel goed door mensen aan leernetwerken te laten deelnemen, ze te stimuleren om ‘critical friend’ bezoeken af te leggen of ze in een open space workshop te brengen. Wat die organisatievormen gemeen hebben is dat ze het eigenaarschap over het leren zoveel mogelijk bij de lerende laten. Als HRD-professional organiseer je dan de leeromgeving.

28 ‘ Onbewust leren is effectiever’ / Ap Dijksterhuis over informeel leren
THEMA / INTERVIEW
Leontine Bibo
Zijn boek ‘Het slimme onbewuste’, dat in september verscheen, beleeft nu al zijn zesde druk. Hij is nog wat overrompeld door alle media-aandacht. Kranten, televisie en zelfs de damesbladen proberen hem te strikken voor een interview. Aan het woord is: Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

29 David
UITGESPROKEN
Ed Fennema

30 Het slimme onbewuste
RECENSIES
Sibrenne Wagenaar
Recensies van meerdere boeken, zowel klassiekers als nieuw verschenen titels.

32 Vakdocenten verbeteren het onderwijs bij ROC Midden Nederland / ‘Laat mensen uit peloton ontsnappen’
DE VRIJE RUIMTE / IN BEDRIJF
Leontine Bibo
In elke organisatie zijn er mensen te vinden die iets heel goed kunnen. ‘Doe juist op hen een beroep om een organisatie te innoveren of te verbeteren. En vooral, laat hen uit het peloton ontsnappen en een flinke voorsprong nemen.

34 Ja zeggen
HET MEEST OPMERKELIJKE WAT IK OOIT HEB GELEERD
Robert Dollevoet

35 VROEM / Orgwaan
DE VRIJE RUIMTE
Martijn Vroemen

36 Leren op z’n Chinees
DE VRIJE RUIMTE / VERSLAG
Rob Poell
Voor het eerst ga ik dit jaar naar de Aziatische conferentie van de Academy of Human Resource Development (AHRD). Deze jongste loot aan de stam van AHRD-conferenties wordt voor de zesde keer georganiseerd, ditmaal in Beijing. Als vaste bezoeker van de Amerikaanse en Europese AHRD-conferenties in de afgelopen tien jaar leek het me erg leuk om me eens te verdiepen in de HRD-ontwikkelingen op het Oostelijk halfrond.

38 HRD bij… ROC Midden Nederland / Succesvol fuseren een kwestie van leiderschap
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Leontine Bibo
Eind 2004 trad Bernard Fransen aan als collegevoorzitter bij ROC Midden Nederland om de fusie te begeleiden tussen ROC Amerlanden en ROC Utrecht. De situatie was hachelijk. Het voortbestaan van de school waar 25.000 leerlingen op 56 verschillende locaties onder begeleiding van 2500 docenten en 300 verschillende soorten opleidingen volgden, werd ernstig bedreigd. Drie jaar later kijkt Fransen tevreden terug.

40 Jan Smits: ‘Opleidingsintermediairs: aanbiedersmarkt veranderd’
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Robert Dollevoet
De opleidingsmarkt verandert verandert van een vraagmarkt naar een aanbodmarkt. Daardoor blijkt ook de aanbodkrant te veranderen. De opleidingsintermediair doet steeds meer zijn intrede om de aanbodkant overzichtelijker en transparanter te maken voor opdrachtgevers. Maar wat voor aanbod hebben opleidingsintermediairs eigenlijk? Wat zijn nu voor- en of nadelen voor de opdrachtgevers? Jan Smits, commercieel directeur van Fources, de grootste opleidingsintermediair van Nederland, vertelt ons hoe hij aankijkt tegen de rol van intermediairs.

42 NVO2 Kennis Maken / Interne communicatie in het kwadraat
DE VRIJE RUIMTE / VERSLAG
Myrjam Bakker-Boone en Marianne Roelofs
Een doel van interne communicatie is het boeien en binden van mensen in organisaties. Een statement dat waarschijnlijk iedereen onderschrijft. Maar wie is er verantwoordelijk voor interne communicatie? Wie bepaalt welke strategie en middelen worden ingezet? En bovenal: is er op het gebied van de interne communicatie meerwaarde te behalen als HR en Communicatie samenwerken?

45 HR(D) Plein