Leren in organisaties — Jrg. 10 (mei 2010) Nr. 5

Thema: VERPLICHT!

3 Aandacht
REDACTIONEEL
Ria van Dinteren


6 – 10
Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Proloog / Verplicht!
THEMA VERPLICHT!
Ria van ’t Klooster
Wat is de (on)zin van verplicht leren? Hoe kunnen we omgaan met wettelijke verplichtingen?

12 Overzicht / Is leren te regisseren? / Zin en onzin van wettelijke verplichtingen
THEMA VERPLICHT!
Ria van ’t Klooster
Dit artikel beschrijft het dilemma tussen wettelijk verplichte deskundigheidseisen, noodzakelijk om consumenten te beschermen en te kunnen participeren in de moderne kennismaatschappij, en de groeiende behoefte aan vrijheid en zelfsturing van burgers.

15 Wettelijk verplicht in de praktijk
VERPLICHT LEREN IN DE PRAKTIJK
Jacqueline van Onzenoort
Arnoud Booms, gezagvoerder KLM Airbus A330: ‘Herhaling is nodig omdat je als vlieger ontzettend veel theorie moet weten.’

17 Wettelijk verplicht in de praktijk
VERPLICHT LEREN IN DE PRAKTIJK
Jacqueline van Onzenoort
Ingrid Kolenbrander, Financieel Directeur Schoevers: ‘Verplicht leren handhaaft en verhoogt de kwaliteit van het beroep en de uitstraling ervan op het maatschappelijk verkeer.’

18 Opinie / Verplicht leren: onzin!
THEMA VERPLICHT!
Cees Sprenger
Je kunt mensen niet verplichten om te leren, omdat wel of niet leren een keuze is die ze zelf maken. maar je kunt ze wel verplichten om opleidingen te volgen.

19 Wettelijk verplicht in de praktijk
VERPLICHT LEREN IN DE PRAKTIJK
Jacqueline van Onzenoort
Leon Verweij, manager Service & Helpdesk Hortimax B.V.: ‘Als groep monteurs moet je eenduidig zijn, en dat is gedrag waaraan je moet werken en dat je moet stimuleren.’

20 Wettelijk verplicht in de praktijk
VERPLICHT LEREN IN DE PRAKTIJK
Jacqueline van Onzenoort
Monique Enneking, advocaat Enneking Posthumus advocaten: ‘Onderhouden van vakbekwaamheid is een verantwoordelijkheid van de advocaat zelf.’

21 Praktijk / Verplicht trainen: een zaal voor het hele bedrijf
THEMA VERPLICHT!
Sharda Sital
Deze auteur geeft vele verplichte trainingen op het gebied van arbo en veiligheid. Zij beschrijft hoe werkgever en werknemers daarmee omgaan en wat erbij komt kijken om dit goed op poten te zetten.

22 Loek Nieuwenhuis: Leren kun je niet afdwingen
HET BREIN / INTERVIEW
Jacqueline van Onzenoort

Het brein: Loek Nieuwenhuis. Welke impact heeft verplicht leren op de deskundigheid en het gedrag van mensen> We spraken hierover met Loek Nieuwenhuis, bijzonder hoogleraar aan Universiteit Twente en senior onderzoeker bij het IVA.

24 Banken en verplicht opleiden: ‘Worsteling tussen moeten en willen’
THEMA VERPLICHT!
Olga Koppenhagen
Binnen de banksector is permanente educatie een keiharde verplichting die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht. Hoe gaan banken met deze verplichting om? HRD-professionals van ABN AMRO, ING en Rabobank zitten rond de tafel.

25 Wettelijk verplicht in de praktijk
VERPLICHT LEREN IN DE PRAKTIJK
Jacqueline van Onzenoort
Hanneke Bakker, verpleegkundige Bronovo ziekenhuis: ‘Dat de scholing verplicht is, hoort er gewoon bij. Het heeft voor mij geen meerwaarde.’

27 Verkeersexamen
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Paul Verburgt


28 Recensies Een kader dat telt! Het NLQF als voertuig voor leven lang leren
THEMA VERPLICHT! / RECENSIES
Jos van Zwieten
Het rapport ‘Een kader dat niet knelt’ gaat in op de relatie tussen non-formele kwalificaties en een nieuw nationaal kwalificatiekader: het NLQF. Waar gaat het over en wat is de meerwaarde van dit NLQF voor de opleiders en gebruikers van onderwijs en opleidingen?

30 NVO2 goed social media
DE VRIJE RUIMTE
Guido van de Wiel, Lizet Hoekstra
NVO2 stapt het tweede decennium in door sociale media als Twitter en Linkedin actief te omarmen. Naast deze media verbeteren we de komende maanden de functionaliteit van website en hebben we – exclusief voor leden – een nieuw HRD-platform in het leven geroepen: de NVO2 HRD-community. De droom van NVO2? Leden onderling nog meer met elkaar te laten verbinden.

32 Leerlacunes: waarom niet elke ervaring even leerzaam is!
DE VRIJE RUIMTE
Ronald Visser
Waarom leidt die ene loopbaanstap nu tot ongekende persoonlijke of professionele groei, terwijl de andere een (tijdelijk) ontspoorde carrire betekent? En waarom heeft de ene training blijvende impact, terwijl de andere strandt in goede voornemens? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de drie onmisbare elementen van leerervaringen, te weten: uitdaging, assessment en ondersteuning (McCauley & Van Velsor, 2004). Wanneer ŽŽn van deze elementen ontbreekt, ontstaat een zogenoemde leerlacune (Visser, 2008). het herkennen van leerlacunes biedt concrete aanknopingspunten voor het effectiever en effici‘nter investeren in personeelsontwikkeling.

34 Asymmetrisch investeren
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Harold Janssen

35 HR(D) Plein