Leren in organisaties — Jrg. 10 (maart 2010) Nr. 3

Thema: VERZILVERING

3 Taalgebruik
REDACTIONEEL
Ria van Dinteren


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Proloog / ‘verzilvering’
THEMA VERZILVERING
Gunter Bombaerts en Hilda Martens
Is leeftijdsbewust personeelsbeleid wel nodig? Hoe maken we optimaal gebruik van kwaliteiten van ouderen?

12 Overzicht / Verzilvering van de ONTgrijzing
THEMA VERZILVERING
Gunter Bombaerts en Hilda Martens
Dit nummer van Leren in Organisaties wil u vooral bekoren met het positieve lied van de ONTgrijzing. Het ouder worden van de bevolking heeft een belangrijke sterkte in zich. Hoe kunnen we die sterkte zo goed mogelijk benutten?

13 Henk Wagenaar, Hogeschool Rotterdam, 68 jaar: ‘Het werk biedt mij een afwisselend bestaan.’
VERZILVERING IN DE PRAKTIJK / 65+ EN AAN HET WERK
Jacqueline van Onzenoort

15 Els Buitenman, Jaczon BV, 68 jaar: ‘Veel vrouwen zeggen: hou dit zo lang mogelijk vol.’
VERZILVERING IN DE PRAKTIJK / 65+ EN AAN HET WERK
Jacqueline van Onzenoort

17 Jan Veenboer, docent speciaal onderwijs, 70+: Pas als ik echt stop met werken, maak ik mijn leeftijd bekend.’
VERZILVERING IN DE PRAKTIJK / 65+ EN AAN HET WERK
Jacqueline van Onzenoort

18 Rolvariatie houdt ouderen vitaal
HET BREIN / INTERVIEW
Jacqueline van Onzenoort
Het brein: Hans Hoekstra. Doorwerken tot 67 jaar. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen vitaal deze eindstreep halen? Welke lessen kunnen we leren uit de wetenschap? Prof. dr. Hans Hoekstra, hoogleraar personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt.

20 Onderzoek / Human Dialogue Development een nieuwe trend?
THEMA VERZILVERING
Doreen Admiraal-Hilgeman
Hoe kan Human Dialogue Development (HDD) toegepast worden in (onderwijs)organisaties door procesbegeleiders en managers?

22 Opinie / 55 and still alive!
THEMA VERZILVERING
Marjolein van Loon en Zjev van Dun
Deze bijdrage belicht de vooroordelen over ouderen, de leermogelijkheden van vijftigplussers en beschrijft welke HRD-maatregelen helpen bij het verzilveren van ouderen in organisaties.

24 Onderzoek / Still learning after all these years?
THEMA VERZILVERING
Herman Baert
Welke factoren die het blijvend leren van oudere werknemers bevorderen, kunnen worden aangesproken om de leerparticipatie te verhogen? Een praktijkonderzoek.

26
Miel Hilgers, psychotherapeut, 81 jaar: ‘Ik werk het liefst door, zolang ik althans helder van geest blijf.’
VERZILVERING IN DE PRAKTIJK / 65+ EN AAN HET WERK
Jacqueline van Onzenoort

27 Wat heb jij nog voor plannen?
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Paul Verburgt

28 Tools / Elke leeftijd is leertijd / De kracht van methodieken
THEMA VERZILVERING
Toon Van Den Brempt
Competentiegericht personeelsbeleid moet zich uitstrekken tot elke leeftijd: en dus vanaf werving en selectie via loopbaanontwikkeling tot en met de exit-fase. Levenslang leren is daarbij een belangrijke wegwijzer.

30 Recensies over verzilvering
THEMA VERZILVERING / RECENSIES
– De toekomst van werk
Spellen:
– Werkplezierspel
– Inspiratiespel
– Levenskunstspel
Aanraders:
– Verzilvering van de vergrijzing
– De hofnar en de kanarie onderweg
– Het loopt gesmeerd
– Competent blijven werken in latere loopbaanfasen
Interessante websites:
leeftijdophetwerk.nl
leeftijdenwerk.be
seniorpower.nl
workabilityindex.nl
blikopwerk.nl/OverBlikopWerk.html
agoria.be/leren_is_groeien
Discussienota_omgaan_met_vergrijzing.pdf (CNV)

32 Community of Practice: Een perspectief op leren
DE VRIJE RUIMTE
Marc Coenders en Joris Methorst
Communities of Practice (CoP’s) worden op verschillende manieren ingezet om leren in organisaties te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan innovatie. Maar hoe organiseer je dat? Aan de hand van het innovatieprogramma ‘Creative Co-Makership’, gericht op het integreren van ondernemerschap in het kunstvakonderwijs, verkennen we die vraag.

35 De wereld is mijn werkplek / Bruto Nationaal Geluk
DE VRIJE RUIMTE
Robbie van Kippersluis
Robbie van Kippersluis werkt als consultant bij CINOP en houdt zich bezig met EVC en loopbaanbeleid.

36 De leider als dirigent / Een muzikale visie op leidinggeven
DE VRIJE RUIMTE
Ronald Becker
In mijn loopbaan maakte ik een transformatie door van dirigent/zanger naar coach/organisatieontwikkelaar en ontdekte ik dat deze verandering in essentie slechts een kleine was. Zoals in de succesfilm ‘As it is in heaven’ confronteerde ik mezelf en mijn omgeving met de zoektocht naar eenieders grondtoon. Het lag voor de hand een werkvorm te ontwikkelen voor leidinggevenden waarin op levendige en ervarende wijze de metafoor van de dirigent als manager bespiegeld wordt.

37 Verzilveren
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Jaap Peters

38 HR(D) Plein