Leren in organisaties — Jrg. 10 (december 2010) Nr. 12

Dit is de inhoudsopgave van het laatste nummer van Leren in Organisaties.
Met ingang van januari 2011 is ‘Leren in Organisaties’ opgegaan in een fusie met HR Rendement.
De inhoud van HR Rendement valt net buiten het kader van het Onderwijstijdschriftenplein en is daarom ook niet hierin opgenomen.


Thema: LOW-BUDGET LEREN

3 Afscheid
REDACTIONEEL
Ria van Dinteren, Olga Koppenhagen, Jaqueline van Onzenoort, Hans Raamsdonk, Ronald Visser, Jan Vriens, Sibrenne Wagenaar
“… we laten het los met dit nummer en wensen u nog ŽŽn keer veel leesplezier.”

6
Nieuws & netwerk
NVO2
Afscheid
– Wat is wijsheid?

7 Low-buget leren
THEMA / PROLOOG
Ronald C. Visser
‘Effectief leren met grip op de knip, kan dat?’ en ‘Hoe ontgin je het verborgen leerpotentieel?’

8 Easycratie: collectieve intelligentie
THEMA
Martijn Aslander
De easycratie biedt een antwoord op hedendaagse organisatievraagstukken door gebruik te maken van vrij toegankelijke verworvenheden van de informatietechnologie. Een andere kijk op werken, organiseren en samenwerken. Maar boven alles: een andere mindset.

12 Marianne van Woerkom: ‘Kritische reflectie is een kunst’
INTERVIEW / HET BREIN
Ronald C. Visser
Kritisch reflectief werkgedrag biedt aanknopingspunten om als individu zelf het leerpotentieel van werk te vergroten, aldus Marianne van Woerkom, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

14 Leren met boerenverstand
LOW-BUGET LEREN IN DE PRAKTIJK
Ronald C. Visser & Sonja Jansen
Koppig, nors en eigengereid: stereotyperende eigenschappen van de boer. Geen persoonseigenschappen die men associeert met kennis delen. Maar de MelkVeeAcademie laat een heel ander beeld zien. Open en leergierig. Dienstbaar en dankbaar. En vooral… inventief.

15 Gratis en voor niets / Complimenten scheppen ruimte voor creativiteit
THEMA / TOOLS
AndrŽ Meiresonne
Wat doen complimenten? Je zelfvertrouwen stijgt, net als je eigenwaarde. Je voelt je sterker en steviger. Je hoeft niet meer naar een coach of training om een boost te krijgen: die geef je elkaar dagelijks!

17 Resto VanHarte: kennis maken, kennis delen
LOW-BUGET LEREN IN DE PRAKTIJK
Ronald C. Visser
Maar hoe bereik je een groep mensen die in isolement zit? Het recept is eenvoudig: de eetkamer als ontmoetingsplek en een goedkope en gezonde maaltijd als bindmiddel. Resto VanHarte in de Haagse schilderswijk en in vele andere steden, zoals in Arnhem.

18 Tjip de Jong over… het spel en de knikkers
THEMA / OPINIE
Ria van Dinteren
Tjip de Jong is gepromoveerd op een onderzoek naar de relaties tussen sociaal kapitaal en kennisproductie. De sleutel van innovatie is het sociale netwerk. Een zelforganiserend systeem dat gericht is op het oplossen van actuele problemen in het werk.

22 Writers block
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Paul Verburgt
Twee soorten schrijvers, twee soorten columnisten…

23 Hoe krijg je grip op informeel leren?
THEMA / TOOLS
Margreet Gabel, Jeannette Jansen & Johan Lemans
Kunnen we de paradox van informeel leren en gerichte interventies op de werkplek overbruggen? De resultaten van een tweejarig Europees project.

26 TED.com / Ideas worth spreading
THEMA / RECENSIE
Ronald C. Visser
Waar vind je tientallen, nee honderden, boeiende sprekers bij elkaar? Voor niks? Inderdaad, bij de conferenties van Technology, Education & Design (TED) opgericht in 1984. Wat TED zo waardevol maakt, zijn niet alleen de inspirerende lezingen. Maar ook dat de lezingen maximaal 18 minuten mogen duren, wat zelfs voor de meest doorgewinterde internetter te overbruggen is.

27 Sociale media
Een greep uit …
– Free
– Brillantemislukkingen.nl
– Leren op de werkplek

28 Topteams door teamopstellingen
DE VRIJE RUIMTE
Anja Brasser
Twee deelnemers aan de studiedag ‘Hoe cre‘er je een Topteam door Teamopstellingen’, Laurna Fenenga en Femmy Wolthuis, begeleiders van opstellingen bij Soulmatters, reflecteren door dit artikel heen op hun ervaringen.

30 Vitaliteit werkt aanstekelijk
DE VRIJE RUIMTE
Martha Talma & Chantal van Arensbergen
Goed zorgen voor cli‘nten begint met goed zorgen voor jezelf. Zeker in de sector zorg en welzijn. Als adviseurs in deze sector zien we dat hulpverleners heel betrokken zijn bij hun cli‘nten en zichzelf vaak voorbij lopen. Reden voor ons om aandacht te besteden aan hun eigen vitaliteit.

31 De bezigste bij
DE VRIJE RUIMTE / FABEL
Mira de Bij was een harde werkster. Dat zat haar in het bloed. Haarcollega’s waren net zo. Mira was buitengewoon loyaal aan haar nieuwe koningin. Zodra de koningin, die in de vlieggangen wel ‘Hare Afstandelijke Heiligheid op de troon’ werd genoemd, iets verordonneerde, sprong zij meteen op. Soms…..”
Deze fabel is ge•nspireerd door ervaringen van deelnemers aan onze vitaliteitstrainingen.

33 HR(D) Plein