Leren in Ontwikkeling — Met ingang van september 2006

Leren in Ontwikkeling heeft met ingang van september 2006 een nieuwe naam: Leren in Organisaties
Voor de betreffende inhoudsopgaves zie aldaar.