Leren in ontwikkeling — Jrg. 6 (maart 2006) Nr. 3

Minithema: Leren in projecten

6 Projectmatig werken overschat?
REDACTIONEEL
Leontine Bibo, hoofdredacteur

7 Leren in projecten
Robert Dollevoet en Sandra Ringeling
Dit nummer van Leren in Ontwikkeling staat in het teken van de vraag ‘hoe kun je werken in projecten gebruiken als vehikel om te leren?’ En: ‘hoe kun je projecten zodanig inrichten dat zowel individu als organisatie ervan leren? ‘ in dit minithema komen beide aspecten – en nog veel meer – aan bod.

11 Omgaan met tegengestelde belangen
MINITHEMA
Fred Musch
Is projectmatig leren een middel of doel op zich? Medewerkers en managers verschillen op dit punt regelmatig van mening. Dit artikel gaat over hoe men hiermee kan omgaan.

15 Integraal ontwikkelen is samen bewegen
MINITHEMA
Jan Buitendijk en Ten Gevers
Projectmatig werken, het lijkt alleen maar toe te nemen. Auteurs gaan in op een manier die steeds meer aan populariteit wint: integraal ontwikkelen van projectmatig werken, aan de hand van vijf thema’s die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van projectmatig werken en projectmanagement.

20 Problemen leren oplossen in de beroepspraktijk
MINITHEMA
Gerard Sanberg
In dit artikel beschrijft auteur hoe Probleem Gestuurd Onderwijs in een vierjarige leergang binnen het MBO evolueert tot Projectonderwijs, waarin leerlingen beroepskennis, -houding en -vaardigheden als een geĀ•ntegreerd geheel verwerven.

30 Sturen versus loslaten: een paradox in het begeleiden van leeractiviteiten
Janita Moes
Veel trainers zullen de paradox herkennen: wanneer moet je deelnemers van leeractiviteiten sturen en wanneer moet je ze juist loslaten? Wat levert het meeste leerrendement op? Allemaal vragen die gerelateerd zijn aan sturen of loslaten in leeractiviteiten. Hoe ga je ermee om en hoe vind je balans?

35 Geen competenties, wel competent
Karin Geurts en Brenda Zandsteeg
Auteurs zijn bang dat met de discussie over wat een competentie nu precies is, onnodig veel tijd en geld verspild wordt. Met dit artikel willen ze de discussie aanzwengelen over de manier waarop, met name in het MBO, wordt gesproken over competenties.

RUBRIEKEN

8 Gert Wijnen
Helden!
Eric Spaans

19 Projecten: veelkoppige monsters?
RECENSIE
Robert Bergenhenegouwen

23 Scheurende projectstart
FAVORIETE WERKVORM
Robert Dollevoet

25 Leren over leren in de toekomst vanuit een internationaal perspectief
Circuit NVO2 – bestuurscolumn
Sandra Garenstroom

26 Afstuderen
Circuit NVO2 – WERKGROEP AFSTUDEREN

27 Haagsche ontmoetingen
Circuit NVO2 – WERKGROEP HAAGSCHE ONTMOETINGEN
Merel Vollenberg

28 Afscheid Teun van Aken
CIRCUIT NVO2
Olga Koppenhagen

38 Hoog rendement: vastgoedopleidingen investeren in complexe casussen
BRANCHE IN ZICHT
Sjaak Adriaanse