Leren in ontwikkeling — Jrg. 5 (december 2005) Nr. 12

Thema: GENERATIELEREN

9 GENERATIELEREN

THEMA – PROLOOG
Sandra Ringeling & Jan Vriens
Generatieleren is het jaarthema van NVO2 en – inmiddels traditiegetrouw – ook het thema van het decembernummer van Leren in Ontwikkeling. Wat zijn de verschillen in leren en werken tussen de diverse generaties en heo ga je daar – als HRD’er – mee om? Dat is de rode draad in de artikelen, geschreven door auteurs uit ‡lle generaties.

14 GENERATIES OP DRIFT?
THEMA

Rob Vinke
Stereotypen, je hoort ze overal: ‘jonge mensen willen niets, kunnen niets en verdoen hun tijd’. En telkens is het weer goed gekomen met die jonge mensen. Wat zegt dat over samenwerking tussen generaties en over de gevolgen daarvan voor arbeidsorganisaties?

18 DE LEVENSLOOP ALS CALEIDOSCOOP
THEMA
Saskia den Broeder
Generatie-indelingen naar tijdgeest, ontwikkel- of levensfasen zijn verhelderend, maar geen wetmatigheden. Individuele leefpatronen zijn steeds minder voorspelbaar. waarlijk generatieleren vraagt om diversiteit en inspelen op het ‘biografisch moment’.

28 ‘WIE LEEFT ZOEKT ELK OGENBLIK’
THEMA

Simone Cremers
Dit artikel gaat over de leermotieven van senioren (volwassenen van vijftig jaar en ouder) en in het bijzonder die van oudere (50+)werknemers. Wat betekenen leermotieven voor de huidige vijftigers en zestigers in arbeidsorganisaties en voor hun werkgevers?

32 VIJFTIEN JAAR TRAINEES
THEMA

Floor Hilgers
Is het echt zo dat de generatie getalenteerde starters op de arbeidsmarkt wezenlijk verschilt van haar voorgangers zo’n tien, vijftien jaar geleden? Auteur praat met MD-professionals die verantwoordelijk zijn voor traineeships.

36 WERKMODEL GENERATIELEREN
THEMA
Pepijn Pillen, Sakia op de Weegh en Aart Bontekoning
Bij generatieleren worden kwaliteiten van verschillende generaties gebundeld om de hedendaagse organisatievraagstukken aan te pakken. Auteurs presenteren een werkmodel voor duurzaam vernieuwen en pragmatisch kennis opbouwen.

40 Betekenisvol leren
Jan Vriens
Een gesprek over onderwijsvernieuwing en de consequenties voor organisaties

43 SCREENAGERS IN ONTWIKKELING!
THEMA
Projectgroep V4b1 Hanzehogeschool
‘Screenagers’ zijn opgegroeid met moderne technologie‘n zoals computers, mobiele telefoons en internet. Dit artikel gaat over hoe screenagers leren en zich ontwikkelen en hoe organisaties screenagers binnen kunnen halen en behouden.

RUBRIEKEN


7 AD/HD als didactisch principe

Terzijde – COLUMN
Teun van Aken

10 Annie M.G. Schmidt
Helden!
Henk Maas

21
Generatieleren
Circuit NVO2 – bestuurscolumn
Mathilde Visser

22 Engagement
Circuit NVO2
Elisabeth Roelvink

23 R
itme van creatie
Circuit NVO2
Henk Eggink en Marjorie Pennings
Een cyclus door de seizoenen heen

24
Forum Breinlink
Circuit NVO2
Gerjanne Dirksen
Over leren en het brein


24 Agenda

26 Jonge honden, oude rotten en leiderschap
Recensie
Pepijn Pillen en Henk A. Becker

31 Generatieleren als werkvorm

FAVORIETE WERKVORM
Aart Bontekoning

35 Loopbaan na je 45ste
Recensie
Wouter Reynaert

46 Cijfers en trends
BRANCHE IN ZICHT
Sjaak Adriaanse
Modebranche niet bang voor internet

49 Hrd-wijzer