Leren in ontwikkeling — Jrg. 4 (februari 2004) Nr. 1/2

10 OP HOOG NIVEAU
Diederick Stoel
Dubbelinterview. Het rendement van Human Resource Development, en hoe we
dat door evaluaties kunnen aantonen. Drie dagen lang stond dit thema centraal op de ASTD ROI Network Conference, georganiseerd door de ASTD. We praten erover met twee mannen die wereldwijd erkend en befaamd zijn door hun publicaties over dit onderwerp: Donald Kirkpatrick en Jack Phillips.

13 VAN RENDEMENTSMETING NAAR RENDEMENTSVERBETERING

Marian Hoogendoorn en Wim Vercouteren
De HRD-manager en de economische kant van bedrijfsopleidingen. In dit artikel gaan auteurs in op de (on)mogelijkheden van het meten en het verbeteren van het rendement van bedrijfsopleidingen, en het belang ervan voor HRD-managers. We vergelijken twee instrumenten: de ROI (Return on Investment)-methode en de Monitor Rendement Bedrijfsopleidingen.

18 HET PERSPECTIEF VAN EVC
Koos van Unen
Bespiegelingen naar aanleiding van de 3e landelijke EVC-dag. Voor de derde keer op rij organiseerde het Kenniscentrum EVC een landelijke EVC-dag. Hun doel: de deelnemers praktische handvatten geven om met EVC aan de slag te gaan. Auteurs doel: op zoek gaan naar de kern van EVC.

29 DE ORGANISATIE ALS ‘INTENSIEVE MENSHOUDERIJ’
Judith Pauw
‘Resultaat goed, toch saneren: snijden personeelsomvang goed voor cijfers ABN Amro en DSM’ (Trouw, 29-04-2003). ‘Nederlanders maken meer overuren’ (Trouw, 09-05-2003). ‘Moe, moe, moe’ (Rijn en Gouwe, 05-04-2003). De kranten staan vol met dergelijke berichten. De vraag die je je kunt stellen is: lijken organisaties niet steeds meer op de intensieve landbouw/veeteelt?

32 KENNIS VERSPREIDEN MET “EDUCATION & DEVELOPMENT”
Jeroen Naaijkens

Jongeren schrikken niet terug voor kennis, zelfs niet voor exacte kennis, als ze die maar kunnen gebruiken. Ze vormen de basis voor een cultuur van vernieuwing en uitdaging in het onderwijs. Met dit pleidooi geeft auteur een reactie op het artikel van Teun van Aken in Leren in Ontwikkeling van november 2003 ‘Nederland: Kennissenland zonder kennis?’.

RUBRIEKEN

3 MQ: de maat voor kwaliteit
Terzijde
Teun van Aken

6 Gregory Bateson
Helden!
Robert van Noort

9 Professionele ontwikkeling
Recensie
Koos van Unen

17 Warming-ups & energizers
Recensie
Brigitte Spee

21 Bestuurscolumn: 2004 en de zoektocht naar de verbinding tussen HRD en onze maatschappij
Circuit NVO2

22 ASTD-congres
Circuit NVO2
‘Learn – Perform – Succeed’ : 21 tot 27 mei 2004 in Washington DC, USA


23 NVO2-seminar
Circuit NVO2

Marco MarŽchal

Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet ! : 17 maart 2004 te Amsterdam

24 NVO2-NVP
Circuit NVO2
Samenwerking

24 Zomaar ’n lid
Circuit NVO2
Peter Oosting

25 Even voorstellen
Circuit NVO2
Ansje, Karen en Brenda

27 De overval
Favoriete werkvorm
Axelle de Roy

34 Vakmanschap en motivatie in spoorvervoer

Branche in zicht
Rob J.L. Visser