Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (juli / augustus 2003) Nr. 7/8

Mini-thema: OPLEIDEN VAN OPLEIDERS
Ook opleiders willen zich ontwikkelen in hun vak. Dat kan door het volgen van opleidingen bij de collega’s, maar gebeurt in praktijk veelal door zelfontwikkeling: ervaren, uitwisselen, lezen. In dit nummer een aantal handvaten voor opleiders over intervisie en organisatieadvisering, maar ook over het ontwikkelen van visie over de eigen loopbaan.


13 Kiezen en cre‘ren. Zelfsturing in loopbaan & carrire
MINI-THEMA
Marjo Korrel en Torn de Haas
Onze samenleving biedt ruimte aan de behoefte van mensen om in vrijheid keuzes te maken over een zinvolle invulling van hun bestaan. Daarom is het noodzakelijk om de ontwikkeling van competenties op het terrein van kiezen en cre‘ren van een zinvol eigen leven voortvarend en krachtdadig op te pakken.

17 Reactief † Actief † Proactief † Top
MINI-THEMA / Recensie
Koos van Unen
Het boek Corporate Change beschrijft hoe je door interventies de kwaliteit van organisaties kunt verhogen. De beschreven interventies hebben vooral betrekking op de ontwikkeling van gedrag en compe tenties van medewerkers.

18 DRIEDUBBELE CONTRACTERING. Voorwaarde voor succesvol implementeren van intervisie
MINI-THEMA
Jeroen Hendriksen
Het begeleiden en implementeren van intervisie in organisaties is gebaat bij een heldere start. Dit startmoment kenmerkt zich door de z.g. driedubbele contractering. Opdrachtgever, de groep deelnemers en de begeleider maken met elkaar transparante afspraken, waardoor de borging van het intervisietraject mogelijk wordt, en bereikt wordt dat weerstanden tegen zulke trajecten in hun juiste proportie en perspectief gezien kunnen worden.

27 ZENDELING IN JUDOKLEREN. Hoe beweeg je als coach effectief mee met de gecoachte?
Harry Hofman en Peter Mackaay
In coachingsgesprekken wordt veel aandacht besteed aan hoe de gecoachte zichzelf neerzet in de wereld: terughoudend, overdadig, afwisselend, e.d. Ook de coach kan verschillende gespreksstijlen hanteren. Een intervisiegesprek over aansluiten, ombuigen en zelfvertrouwen.

30 NO GUTS, NO GLORY
Teun van Aken en Rolf Knijff
Auteurs reageren op een interview met Henk Maas in het juninummer van dit jaar van Personeelbeleid, waarin hij zijn visie geeft op het opleidingsvak. Met aansluitend repliek van Henk Maas.

RUBRIEKEN

7 Terzijde
8 Helden!
11 Circuit Actueel
17 Recensie
21 Circuit NVO2
25 Favoriete werkvormen
33 Branche in zicht