Leren in ontwikkeling — Jrg. 2 (december 2002) Nr. 12

7 Weggelekte waarde
TERZIJDE
Teun van Aken

8 Chris Argyris
HELDEN !
Gijs Mors

11 Nabeschouwing PERFORMA 2002, 21ste NVVO-BEURS
CIRCUIT ACTUEEL
Het Circuit Actueel staat dit keer geheel in het teken van de beurs: een nabeschouwing met feiten en cijfers, en veel foto’s. Het evenement mag ook dit jaar weer geslaagd genoemd wor den, met een bezoekersaantal bestaande uit ruim 5.000 HR- professionals, ruim 20% meer dan vorig jaar.

14 HRD-Debat: VISIES OP RENDEMENT VAN OPLEIDEN
Olga Koppenhagen
Vier debaters en een gespreksleider buigen zich over de problematiek rond het rendement van opleiden. Zij spreken klare taal en schuwen daarbij de confrontatie met het publiek en de heersende opinie niet!

17 WORDT U WEL GENOEG GEWAARDEERD?
Onderzoek naar beloning van HR-professionals. Deze zomer is een grootschalig onderzoek gehouden onder HRM- en HRD-professionals naar hun persoonlijke beleving en beloning. Aan dit onderzoek hebben onder andere de leden van de NVP, de NVvO, Output en de lezers van HR Rendement meegewerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn op de beurs uitgebreid gepresenteerd.

21 Lezing Adriaan Bekman
CIRCUIT NVvO

22 Zomaar ’n lid
CIRCUIT NVvO

23 ASTD – Berlijn (A
merican Society of Training and Development)
CIRCUIT NVvO

23 ASTD – VS
CIRCUIT NVvO

24 Studiedagen
CIRCUIT NVvO

25 Kennisproductiviteit voorbij
RECENCIE
Robert Brunwin de Jong


26 MEESTER VAN JE EIGEN LOOPBAAN
Helmi Tunnissen
Hoe komt het dat sommige mensen na hun ontslag nagenoeg moeiteloos hun koers verleggen, soms zelfs in een geheel andere branche, terwijl anderen langdurig onvrijwillig werkloos thuis komen te zitten? In dit artikel wordt de relatie gelegd tussen zelfsturing, persoonlijkheidsontwikkeling en emotionele intelligentie, en welke rol managers hebben bij de ontwikkeling van het talent tot zelfsturing van hun medewerkers.

30 Kijken en Luisteren
FAVORIETE WERKVORM
Paula Goossens
Benutten van de kennis en ervaring van de cursisten

31 Iedereen deugt, maar waarvoor?
RECENCIE
Koos van Unen


33 LATEN WE HET EVEN OVER ONSZELF HEBBEN …

Elly Binkhorst
Werkproblemen bespreken met vakgenoten levert vaak veel ongevraagde adviezen op. Een heel gestructureerde vorm van intervisie is de socratische methode die al ruim vier jaar gehanteerd wordt door de intervisiewerkgroep van de NVvO. Het werken met dit model heeft ons in hoge mate geĀ•nspireerd. Een kennismaking.

37 Opgelet: verzuring brengt ernstige schade toe aan de gezondheid
BIJ ZINNEN
Robert van Noort


40 COACHEN AAN DE GRACHT
Peter Mackaay en Harry Hofman
Vissen in troebel water. Als coach wil je dat je gesprekspartner zich bewust wordt van zijn eigen situatie en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Soms raakt het verhaal van de gecoachte je echter persoonlijk. Dan loop je het risico dat je vanuit je eigen ervaring gaat interpreteren en het eigenlijke probleem van de gecoachte niet aan bod komt. Hoe herken je in een coachgesprek bij jezelf deze vorm van projectie? En wat kun je op zo’n moment doen? Een verslag van een coachgesprek aan de gracht.

45 Bruggenbouwers in Babylon
BRANCHE IN ZICHT
Rob J.L. Visser
Branche tolken en vertalers inventariseert opleidingsaanbod

50 Verwonderd door het leven
INGEZONDEN
Martijn Sijbrandij

Een persoonlijk relaas

53 HRD-Wijzer