Kleuters en ik — Jrg. 29 (sept. / okt. / nov. 2012) Nr. 1

1 Aan de lijn, klaar … start!
Redactioneel
Tine Liekens

2 Rages op school

PRAKTIJKVERHAAL: RAGES
Lenny Nauwelaerts
Naar aanleiding van het artikel over rages op school in de vorige jaargang van Kleuters & ik, ontving de redactie een interessante getuigenis van juf Lenny, kleuterjuf bij de 4- en 5-jarige kleuters in Haacht. Ook in haar klas brengen de kleuters jaarlijks verzamelkaarten, spelmaterialen en gadgets mee die op dat moment ‘in’ zijn. Ideaal volgens haar om in te spelen op de kinderinteresses en dit in een breder perspectief te plaatsen.

6 Omgaan met drempelvrees / Hoe verklein je de overgang tussen kleuterschool en lagere school?
DREMPELVREES
An Van Emelen
Het schooljaar is van start gegaan en we hebben weer een nieuwe groep kinderen voor ons.

9 Muziek, heerlijke ‘dagelijkse kost’ in de klas!
MUZIEK
Dominique Temmerman
In talloze door de overheid gesubsidieerde campagnes worden we aangespoord om aan sport te doen of op onze voedingsgewoontes te letten. De meeste ziekenfondsen vergoeden kosten voor lidkaarten van sportverenigingen en sportkampen voor de kinderen. Maar wat met onze spirituele ontwikkeling? In dit artikel wil ik een oproep doen aan alle leerkrachten die met jonge kinderen werken. Er dreigt een muzikale ‘leegte’ in ons maatschappelijke aanbod en die leegte kan in de eerste plaats opgevuld worden in de klas!

15 Dozen, dozen en nog meer dozen
DOEKATERN
Inne Jackers
– Dozen om mee te bewegen
– Dozen om te onderzoeken

19 Vijentwintig jaar autismewerking in Ter Bank

AUTISME
Mieke Driessens
Iets meer dan 25 jaar geleden werd Ter Bank in Heverlee pilootschool voor het project autisme. Kleuterleidster Mieke Driessens was een van de pioniers. Op de viering van een kwarteeuw autiwerking bracht ze een indrukwekkende getuigenis als leerkracht die enorm veel inlevingsvermogen heeft voor kinderen met autisme. Graag delen we enkel van haar observaties met jullie.

23 Beter communiceren met kinderen met autisme
AUTISME
Chantal Barten
Chantal Barten, logopediste, heeft zich op het thema toegespitst om de kinderen met autisme met wie ze werkt zo goed mogelijk te ondersteunen. Haar insteek is vooral heel praktisch van aard. Vanuit haar ervaring als logopediste en begeleidster van leerkrachten in het buiten gewoon onderwijs zocht ze naar een manier om met behulp van visuele ondersteuning, lees: concrete materialen, de communicatie met de kinderen aan te gaan. Die materialen bleken ook de interesse te wekken van leerkrachten in het gewoon onderwijs en in te spelen op hun zorgen. In samenwerking met CEGO kwam hieruit ‘De Communicatiekoffer’ tot stand.

26 Aan de kant, wij maken een krant!
PRAKTIJKVERHAAL
Anneleen Dekkers
Soms kan de interesse voor een thema uit een heel onverwachte hoek ontspruiten. Zo werden op een dag mijn 4- en 5-jarige kleuters geprikkeld door… de kranten waarmee ze de knutseltafel bedekten tijdens een kliederactiviteit.

29 CEGO-Projecten geboren ‘uit de schoot’ van het kleuteronderwijs
CEGO – TALENTENKRACHT
Bart Declercq
CEGO bestaat al 35 jaar voor vorming en ontwikkeling. Welbevinden en betrokkenheid zijn de twee kwaliteitsindicatoren die we in al onze ontwikkelingsprojecten meenemen. Op die manier zijn er uit de schoot van het kleuteronderwijs heel wat nevenprojecten ontwikkeld. Op dit moment is CEGO actief op verschillende domeinen.

32 Haartjes… voor de vogeltjes!
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek
“Knippen is zo leuk!”