Kleuters en ik — Jrg. 27 (juni / juli / augustus 2011) Nr. 4

1 Samen-spel!
Redactioneel
Bart Declerq

2 Pedagogische tact

ERVARINGSGERICHTE BEGELEIDINGSSTIJL
Luc Stevens
Pedagogische tact kan het best worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Dat komt omdat het een begrip is dat verwijst naar het handelen van leraren, niet zozeer naar hun kennis of ervaring of naar iets wat je in je opleiding kunt leren. Tact is het beste voorbeeld van hoe persoon en professie onverbrekelijk samengaan. Als we over pedagogische tact spreken is de hele persoon van de leraar erbij betrokken, zijn kennis, zijn ervaring, zijn biografie of zijn persoonlijke geschiedenis, zijn gevoel en zijn intu•tie, waarin hij gelooft, zijn overtuigingen.

5 Een schoenwinkel in de klas
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
An Jacobs
In hun schoenwinkel leren de kleuters tellen, meten, passen, rangschikken en sorteren;. Dat is een leuke manier om met wiskunde bezig te zijn. Een activiteit gepland vanuit de interesses van de kinderen en bekeken door de bril van de meervoudige intelligentie zorgt ervoor dat we met andere ogen naar de kleuters kijken.

8 De Afghaanse Doos vol Gevoelens, een andere dimensie
DOOS VOL GEVOELENS
Hilde Lemey
De Doos vol Gevoelens, aangepast aan de Afghaanse samenleving en gebruikt bij het werken met Afghaanse straatkinderen en Afghaanse vrouwen.

12 Een nieuwe start met Bram
OPSTELLINGEN-METHODE
Gie Deboutte
Opstellingen’-methode helpt moeilijk contact met kleuter doorbreken. Een ‘opstelling’ is een werkvorm die erop gericht is om de onderliggende systeemgebonden dynamieken naar boven te halen. Bij aanvang van een opstelling worden de hoofdspelers binnen een systeem (bijvoorbeeld de klassituatie) symbolisch aanwezig gesteld.

15 Wegwijs in de hoeken
DOEKATERN
Inne Jackers
-Huishoek
-Bouw- of constructiehoek
-Zandtafel

19 Rituelen in de klas: een warme houvast

RITUELEN IN DE KLAS
Ann de Busser, Tine Liekens, Wilma van Esch
Goede rituelen verhogen het welbevinden van de individuele leerlingen, versterken het groepsgevoel en brengen rust, veiligheid, geborgenheid en verbondenheid in de klasgroep. Hoe sterker kleuters betrokken worden bij het verloop en de uitvoering van het ritueel en hoe groter hun eigen inbreng is, hoe meer waarde het ritueel krijgt voor de groep: het is van ons allemaal!

23 ‘Ondersteboven’ naar het schoolfeest
PRAKTIJKVERHAAL
Kris Van den Broeck
Een peuterklas in een Brusselse school. Heel wat verschillende culturen zijn er vertegenwoordigd. Het is er een mengelmoes van talen, gebruiken, waarden en gewoontes, kleuren en herkomst. Praktijkverhaal van de voorstelling ‘Ondersteboven’ in de vrije basisschool ‘Vierwinden’ in Sint-Jans-Molenbeek.

28 Een koffer of een schaap?

DIVERSITEIT
Saskia Wetzelaer

Samen spelen met Koffer Schaap is een eenvoudig te gebruiken spelpakket rond de thema’s samen spelen, eigenheid en diversiteit. De familiale context van de kinderen staat centraal. Kleuters kunnen zelfstandig of onder begeleiding met ‘Samen spelen met Koffer Schaap’ spelen.

32 De sprinkhaan en de blokkentoren
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek
Een beestje op mijn blokken…