Kleuters en ik — Jrg. 25 (dec. 2008 / jan. / febr. 2009) Nr. 2

1 “Het is een driekoningennummer geworden…”
Redactioneel
Bart Declercq

1 Overdracht eindredactie
Redactioneel
Julia Moons

2 Welbevinden en betrokkenheid bij kleuters met een leervoorsprong
KLEUTERS MET LEERVOORSPRONG
Eduratio
Meer dan dertig jaar in het onderwijs en sinds een aantal jaren zorgcošrdinator in de GBS Eindhout. In 2001 werd ik ge•nspireerd door de toespraak van toenmalig gouverneur Camille Paulus over ‘vergeten zorgkinderen’. Pas toen begon het tot mij door te dringen dat een heleboel kinderen een groot deel van de tijd helemaal niets bijleren op school. Veel van wat ze zouden moeten leren hebben ze immers al onder de knie. Samen met de directie en het schoolteam besloot ik een planmatige aanpak uit te werken voor deze groep ‘vergeten’ kinderen.

8 We bouwen een huis!

PROJECT
Evelien Vanderaerden

Bouwen

12 Op weg naar meer gevoel in de verkeersles
VERKEER DOOR KLEUTEROGEN
Barbara Janssens & Birgit Roelants
Op weg zijn we allemaal. Ook kleuters nemen dagelijks deel aan het drukke verkeer, op weg naar school, naar huis, naar oma en opa of de supermarkt…, met de auto, met de fiets of te voet. De ‘Zeppekit’ is een trolley die je gratis kunt lenen om op maat van kleuters te werken rond verkeersopvoeding en verkeersongevallen. “De emoborden geven het verkeer een menselijk trekje.”

15 Nog hoeveel keer slapen voor ik jarig ben?
DOEKATERN
Rina Vandormael
Voor kleuters is verjaardag vieren heel sterk een belevenis van wachten en verwachten. En een leuk idee: we maken een pi–ata!

19 Over Kunst en Leren
KIND ALS KUNSTENAAR
Caroline Boudry & Herwig De Weerdt – Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind
Als kinderen artistiek bezig zijn, is dat dan met het doel iets te leren? En zo ja, wat leren ze daar dan uit? En hoe? ‘Kleuters & Ik’ geeft in dit nummer het woord aan Caroline Boudry en Herwig De Weerdt, auteurs van ‘Ontvlambare Vingers, een handleiding om te verdwalen’. Dit boek met dvd stelt kijken naar kinderen centraal. Het geeft volwassenen zin om samen met kinderen stil te staan of zich door hen te laten voortstuwen.

23 Het kaboutertrouwfeest
PROJECT
Nele Van Gaveren
Naar jaarlijkse gewoonte plannen we een herfstwandeling met de hele kleuterschool. We besluiten er een kabouterzoektocht van te maken. Omdat er zowel 2,5-jarige als 5-jarige kleuters meegaan, nemen we Kabouter Plop als centrale figuur. Ik twijfel… Zal deze commerci‘le figuur mijn 5-jarigen naar meer welbevinden en betrokkenheid kunnen leiden?

26 GOK-beleid … welkeffect heeft het?
EFFECTEN VAN GOK
Ilse Aerden – CEGO-medewerker
Uit heel wat onderzoek blijkt dat we goed onderwijs hebben in Vlaanderen. Toch is er ŽŽn grote ‘maar’: kinderen uit lagere sociale klassen, en dan vooral kinderen van laaggeschoolde moeders, doen het helemaal niet zo goed in ons onderwijs!

30 Naar de supermarkt!
HOEKEN
Astrid Neuckermans
Een moderne winkel. “Juf, Matteo komt altijd alles pikken uit de winkel! En Kaat wil de broodjes niet teruggeven, en nu hebben we niks meer om te verkopen!” Komen deze ‘probleempjes’ in de winkelhoek je ook bekend voor?

32 Het eerste echte afscheid
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek
De eerste dag. Ikzelf sta vol spanning klaar om de instappertjes van het nieuwe schooljaar met open armen te ontvangen…