Kinderopvang — Jrg. 29 (november 2019) nr. 11

04 Kort en krachtig

08 Jong & Oud
Handboek voor activiteiten met senioren

11 Dit willen wij
Ouders aan het woord

12 Theater-bso
De wereld leren begrijpen met theater

14 Griefelen
Een programma om stress te verminderen bij jonge kinderen

16 Lust ik niet!
Zo ga je om met moeilijke eters

18 Puntje van Pont

19 Column
Van orthopedagoog en pm’er Jacqueline Butti

20 Serie KO Anders
Spacious minds: een wetenschappelijk onderbouwde inrichting

23 In dialoog met de pedagoog

24 Herken TOS!
Taalontwikkelingsstoornis

27 Kinderyoga

28 Ben jij al future proof?
Terug in de schoolbanken

30 Tips 

31 Mijn locatie 

32 Kids actief
Thema: decembermaand

34 Kids Actief 8+
Een nieuw feest

35 Kinderboeken

36 PPINK
Pleidooi voor cultuur in de kinderopvang

38 Gespot

39 Colofon