Kinderopvang — Jrg. 25 (november 2015) nr. 11

04 Kort en krachtig

08 Lachen is gezond!
Humor in de opvang

12 Huiswerkbegeleiding op de bso
Doen of niet?

14 Puntje van Pont
Het kind centraal?

15 Dit willen wij
Ouders aan het woord

16 Peuterspeelzaal op een AZC
‘Boven alles willen we veiligheid bieden’

19 Vitamine:
Denk aan D!

20 Taal- en interactievaardigheden in de praktijk

23 Foto van de maand
Kijk juf, zonder handen

24 Pleidooi voor de 3+-groep
‘Welke groep ik ook moet sluiten, niet die.’

27 Ergonomisch werken
Zo doe je dat

30 Piet, zwart of niet?
Hoe gaan jullie om met de Pietendiscussie?

32 Kids Actief
Jippie, het regent!

34 Mijn locatie
Angela Kok (30) van KomKids

35 Zeven tips
om zonder vooroordelen op te voeden

37 Kinderboeken

38 Gespot

39 Column Dorien
Boys will be boys