Kinderopvang — Jrg. 23 (april 2013) Nr. 4

3 Gastvrijheid
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– De Week van het Jonge Kind
– Koningsspelen Kinderopvang: doe mee!
– Deze maand in Management Kinderopvang
– De smaak te pakken
– Wij doen zuinig!
– Activiteitentip van de maand
Dit zijn wij

8
Estro traint elke pedagogisch medewerker tot gastvrouw/gastheer / Gedrag zoals het zou moeten
Carla Overduin
De klant moet zich welkom voelen. Dat is nog nooit zo belangrijk geweest als nu, ook in de kinderopvang. Daarom heeft Estro, goed voor bijna 600 kinderopvanglocaties in Nederland, het project Hostmanship gelanceerd. De pedagogisch medewerker (pm’er) wordt met training gestimuleerd om zich te gedragen als een echte gastvrouw of gastheer. Er blaast een positieve wind door de kinderopvang.

12 Werken zonder thema… hoe doe je dat?
BEGRIJPEN MET JE HANDEN (5)
Annet Weterings & Sabine Plamper
Annet Weterings en Sabine Plamper maakten een inspirerend boek over hoe kinderen ontdekken, onderzoeken, proberen, cre‘ren en leren. In vijf afleveringen geven we je in tekst en beeld een voorproefje van dit boek. Dit is de laatste aflevering.

15 Sofie
COLUMN
Volg de komische, soms droevige, soms spannende belevenissen van een pedagogisch medewerker op een klein kinderdagverblijf in een provinciestad.

16 Deze bso’s zijn genomineerd!
BSO VAN HET JAAR 2013
Marike Vroom
Overzicht van de genomineerden voor Bso van het Jaar 2013.

19
Spotlight op….. Sinne Peuterspeelzalen
PEUTERSPEELZALEN
Marianne Velsink
Uit tien onderwerpen koos manager Tettie Offenga van Sinne Peuterspeelzalen uit Leeuwarden voor de vijf thema’s: Innovatief, Favoriet, Samenwerking, Trots en Verandering.

20
KINDERBOEKEN
Mari‘lle van Bussel
– Buiten is het oorlog (vanaf 8 jaar)
– Otis (vanaf 3 jaar)
– Het pi
pa-peuterboek (vanaf 2 jaar)
– Lampkapje
& De Wolf (vanaf 4 jaar)
– De kleur van de lucht (vanaf 4 jaar)
Thema:
Milieu
Jack in het regenwoud (vanaf 4 jaar)
– Superjuffie komt in actie (vanaf 6 jaar)

Zelf aan de slag

22 Signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling / ‘Neem signalen serieus en onderzoek ze’
WET MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING (3)
Davita Dijkstra
In de loop van 2013 wordt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht, bestemd voor alle professionals in de kinderopvang. In deze meldcode zijn voor drie situaties routes beschreven die je kunt volgen. Bij een vermoeden van: huiselijk geweld en kindermishandeling, kindermishandeling door een beroepskracht, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Wat kun je als pedagogisch medewerker nu eigenlijk met deze meldcode?
Wat zijn je plichten en wat moet je doen als je vermoedt dat er iets met een kind uit je groep aan de hand is? Vakblad Kinderopvang geeft in een driedelige serie duidelijkheid over, in elke aflevering een andere situatie.
Deel
3: Kinderen die elkaar uitkleden om doktertje te spelen, een jongetje van vier dat graag voor het oof van andere kinderen zijn onderbroek naar beneden trekt. Een negenjarige die vieze moppen vertelt. Onschuldig plezier en nieuwsgierigheid, of is er meer aan de hand? Signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling moet je serieus nemen en onderzoeken. Maar hoe pak je dat aan?

25
Gastoudernieuws
GASTOUDERSERVICE
Wat speelt er in de gastouderopvang
? Wat houdt gastouders bezig? Je leest het maandelijks in deze rubriek.

26
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
Bink geeft werkloze ouders korting
– ‘Maak oogcontact in de wandelwagen’
– ‘Kinderopvang beter linken aan vraag ouders’
– Wie wordt Bso van het Jaar?
– Koningskinderen start gouden en zilveren opvang
– Agenda

– In 51 gemeenten te weinig toezicht kinderopvang
– Reacties

– 2013: Jaar van Muziek met het Jonge Kind
– Vraag en antwoord over de VOG-aanvraag
– Veel faillissementen in Brabantse kinderopvang


32 Hoe werk je klantgericht? / Hart voor de klant
Femke van den Berg
Nu de wachtlijsten in de opvang verdampen, is het belangrijker dan ooit om je kwaliteit te laten zien en het klanten naar de zin te maken. Maar hoe doe je dat? Aggy Langedijk reageert op voorbeelden uit de praktijk.


36
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
Thema:
Do-re-mi. Een week boordevol zingen, muziek en geluiden
Lekker vals (1 tot 3 jaar)
– Geluidenwandeling ( 2 tot 4 jaar)
– Levende notenbalk
(4 tot 6 jaar)
– Geluidentikkertje (2 tot 4 jaar)
Lawaaimakers (2 tot 4 jaar)
– Activiteit van de maand:
Hoog en laag (4 tot 6 jaar)
– Trommelstokken en castagnetten (2 tot 4 jaar)
– Wat doet een schaar? (2 tot 4 jaar)

– WWWeetjes

38 Vakinformatie
VAKINFO
Marianne Velsink
De Vreedzame school voor peuters en kleuters
– Kussen en knuffel in ŽŽn
– Nee tegen pesten!
– Speciaal voor nieuwkomertjes
– Eerste boek over beelddenken
– Digitaal huisdier

39 ‘Eerherstel voor de peuterspeelzalen’
MIJN STOKPAARDJE
Carla Overduin
Het verhaal van Millie Verbauwen (55).

39 Colofon