Kinderopvang — Jrg. 22 (maart 2012) Nr. 3

Thema: TAAL

3 Lekkere nekkies
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Leesbevordering voor kinderdagverblijven / Een goede start met voorlezen
THEMA
Marielle van Bussel
Het voorleesklimaat in veel kinderdagverblijven is niet ideaal. Leesbevorderingsproject BoekStart wil dat verbeteren, onder meer door een goed gevulde boekenkast en pm’ers die weten hoe ze moeten voorlezen.

6 In Den Bosch werken kinderopvang en basisonderwijs samen aan taalontwikkeling / Taal in doorgaande lijn
THEMA
Femke van den Berg
Hoe kun je de taalontwikkeling van je peuters zo goed mogelijk stimuleren? En hoe zorg je ervoor dat jouw taalactiviteiten aansluiten bij wat kleuters op de basisschool leren? In ‘s-Hertogenbosch leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten hun taalaanbod beter op elkaar afstemmen.

8 Landelijk Steunpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar / Brede scholen treden naar buiten
Astrid van de Weijenberg
Pareltjes. Op veel plaatsen in Nederland lijkt een brede school meer een verzamelgebouw. Maar op een aantal plekken vind je pareltjes. Ambassadeurs vertellen over hun brede school.

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Hogere boete ouders bij fraude kinderopvangtoeslag
– FNV houdt enqute onder ouders
– Meldcode kindermishandeling downloaden
– Expedrtisecentrum ondersteunt gemeenten bij toezicht
– Nu op www.kinderopvangtotaal.nl
– Agenda
– Zo reageerden onze lezers op #Social Media
– Best gelezen op www.kinderopvangtotaal.nl
– Kamp belooft toezicht kinderopvang snel te herstellen

14 Positieve effecten van kunstprojecten op de bso / Kunst!
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 13 JAAR
Annemarie Hogervorst
Stel, je wilt iets doen met kunst in de bso. Wat is kunst eigenlijk? Hoe zorg je dat het de kinderen aanspreekt? Kunstgebouw Zuid-Holland heeft aardige kunstprojecten voor bso’s.

16 Kinderen met aandachtsstoornissen: integreren of niet? / ‘Rust doet wonderen’
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 13 JAAR
Annette Wiesman
Kinderen met aandachtsstoornissen die zich niet thuisvoelen op de gewone buitenschoolse opvang, kunnen naar een bso-plus. Of, als er straks meer van zijn, het autismehuis. De zorg van ouders wordt verlicht en kinderen leren spelenderwijs sociale vaardigheden. ‘Kinderen kunnen zich aan elkaar ophalen.’

18 GASTOUDERSERVICE
Wat speelt er in de gastouderopvang
? Wat houdt gastouders bezig? Je leest het maandelijks in deze rubriek.

20 KINDERBOEKEN
Marielle van Bussel
Thema: het heelal
– Ik wil de maan (vanaf 3 jaar)
– Sterren en planeten (vanaf 5 jaar)
– De astronaut (vanaf 3 jaar)
– Hoog in de lucht (vanaf 2 jaar)
– Barbapapa op Mars (vanaf 2 jaar)
– Een lied voor de maan (vanaf 2 jaar)
– Kippetjes tussen de sterren / Wie heeft de zon gepikt? (vanaf 5 jaar)
– Doe-het-zelftips

23 Spotlight op….. Dribbel
PEUTERSPEELZALEN
Marianne Velsink
Uit tien onderwerpen koos Mary Molthoff, eigenaresse van Dribbel, voor de vijf thema’s Activiteit, Ouders, Team, Toekomst en Zorgkinderen.

24 Dialecten op de groep / Taal van thuis
THEMA
Saskia Verduijn

Sommige kinderen spreken van huis uit dialect. Maar niet ieder kind begrijpt en spreekt dialect. Als pedagogisch medewerker moet je kunnen omgaan met deze individuele verschillen.

26 Het podium op: bewegingstheater!
DE ONTWIKKELBAK
Elsa Schagen
Welke activiteiten stimuleren welke ontwikkelingsgebieden van kinderen? In deze rubriek beschrijft Elsa Schagen activiteiten voor kinderen van vier tot dertien jaar en besteedt ze aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

28 KIDS ACTIEF 0 TOT 3 JAAR
Carla Overduin
– Thema: Oranje boven
– Koninklijke knutsels
– Activiteit van de maand: Euro 2012
– Voorbereiding op Koninginnedag
– Oranje snoepen
– Rood en geel – oranje

31 Diversiteit oudercommissies laat te wensen over / De oudercommissie: wit en vrouwelijk
Marielle van Bussel
Oudercommissies zijn vaak geen goede afspiegeling van de groep kinderen in een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang. Ze zijn te wit en te vrouwelijk. Hoe bereik je allochtone ouders en hoe laat je ze kennismaken met het fenomeen ‘oudercommissie’? ‘Stereotype denkbeelden belemmeren het contact.’

33 ‘Klant steeds mondiger’
DIT BEN IK!
Carla Overduin
Medewerkers in de kinderopvang. Waar zijn ze mee bezig, wat is hun motivatie in het werk, waar zijn ze trots op? In deze rubriek elke maand een portret.

34 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Bijzondere samenwerking in Groningen
– De voorjaarsschoonmaak
– Kikkertiendaagse
– Als echte journalisten…
– Deze maand in Management Kinderopvang
– Wij doen duurzaam!
– Onderzoek naar mannen
– Ikke: Jonathan (4 jaar)

38 Vakinformatie
VAKINFO
Marianne Velsink
– Meer sport en spel
– Bewegen met de kleintjes
– Voorlees-apps
– Taal voor de bso
– Pandabeer bijtring
– Mamafinder