Kinderopvang — Jrg. 22 (januari 2012) Nr. 1

3 Yes, we can!
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Effect cursus ‘Werken met baby’s onderzocht / Baby’s zijn echt anders
BABYOPVANG
Astrid van de Weijenberg
De opvang van baby’s kan beter. De NJi-cursus ‘Werken met baby’s’ probeert de houding en de vaardigheden van pedagogisch medewerkers op de babygroep te verbeteren. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk.

6 Veel kinderen spreken meer dan ŽŽn taal / Oog voor meertaligheid
MEERTALIGHEID
Marielle van Bussel
In vrijwel elke groep in een kinderdagverblijf zitten kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien. ‘Meertaligheid moet in de kinderopvang een onderwerp zijn dat aandacht krijgt.’

9 Spotlight op….. De Paddestoel
PEUTERSPEELZALEN
Marianne Velsink
Het zijn roerige tijden voor het peuterspeelzaalwerk. Wat speelt er allemaal? In deze nieuwe rubriek geven we het woord aan speelzalen zelf. Glenny Blom, directeur van De Paddestoel koos voor de thema’s Ergernis, Ouders, Team, Toekomst en Zorgkinderen.

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Kamp: dreigende extra bezuinigingen op kinderopvang
– Abvakabo: ‘Kamp moet bezuinigingen heroverwegen’
– Amsterdam maakt kwaliteitslijst kinderopvang
– Inspectie peuterspeelzalen vergelijkbaar met kinderopvang
– Nu op www.kinderopvangtotaal.nl
– Agenda
– Verzamelwet kinderopvang ook door Eerste Kamer
– Zo reageerden onze lezers op #Social Media
– Best gelezen op Kinderopvangtotaal
– RIVM wil pm’ers vaccineren tegen kinkhoest

14 Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar / Samenwerken met de omgeving
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Heleen van der Veld
Hoofdstuk 18: Van alle schoolkinderen gaat zeventien procent naar de buitenschoolse opvang. Voor hen hoort de bso bij hun dagelijks leven. Dit hoofdstuk beschrijft hoe je als pedagogisch medewerker dat deel uit het kinderleven laat aansluiten bij de rest van hun leven. Daarbij draait het vooral om samenwerken. Met ouders, vrijetijdsorganisaties, en school. Door samen te werken met de wereld buiten de bso, verbind je beide werelden van het kind met elkaar. Samenwerking zorgt bovendien voor een betere informatie-uitwisseling en stelt je in staat een afwisselender en uitdagender activiteitenaanbod te cre‘eren.

16 Herrekijken verandert de blik van kinderen / Kijken met je oren of met je neus
BUITENSCHOOLSE OPVANG 7 TOT 11 JAAR
Carla Overduin
‘Herrekijken’: opnieuw leren kijken naar de dingen om je heen. Dat doen kinderen vanaf zeven jaar in het kunst- en natuureducatieproject Herrekijker. Ontdekken met je zintuigen!

18 Terug naar de eenvoud / Traject kwaliteitsverbetering bij bso’s van Kindkracht 0-12
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 TOT 13 JAAR
Sanne van der Mey
Verouderde locaties, pedagogisch medewerkers die aangaven dat de bso-middag zo’n drukke middag was en dat ze eigenlijk nergens aan toe kwamen, kinderen die na school liever meteen willen spelen in plaats van wat te eten. Tijd voor een kwaliteitsverbetering, vond kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12. Anderhalf jaar lang werkte de organisatie aan een verbeteringstraject.

20 Vakinformatie
VAKINFO
Marianne Velsink
– Stoffen poppen
– Ontdek de wereld van een peuter
– Welbevinden op de bso
– Zing en doe maar mee
– Biologische voeding
– Sporen zoeken
– Recensie: In je element / Natuuractiviteiten in de kinderopvang

22 Samen actief: leren met elkaar!
DE ONTWIKKELBAK
Elsa Schagen
Welke activiteiten stimuleren welke ontwikkelingsgebieden van baby’s, dreumesen en peuters? In deze rubriek beschrijft Elsa Schagen activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar en besteedt ze aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

24 KINDERBOEKEN
Marielle van Bussel
– Oma, ik ben het! (vanaf 4 jaar)
– Hoe oma almaar kleiner werd (vanaf 5 jaar)
– Het geheim van de zoenende gasten (vanaf 6 jaar)
– Met opa in het donker (vanaf 4 jaar)
– Mijn oma is een superster (vanaf 3 jaar)
– Pistolenopa en andere voorleesverhalen (vanaf 6 jaar)
– De ogen van Sitting Bull (vanaf 9 jaar)
– Doe-het-zelftips (vanaf 3 jaar)

32
KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Tennissen voor een prikkie
– Spelen in het groen
– Like & Win
– Flash mob in Limburg
– Deze maand in Management Kinderopvang
– Worden jullie Kinderdagverblijf van het Jaar?
– Wij doen duurzaam!
– Vader en opvoeden
– Nationale Voorleesdagen

30 Strengere taaleisen voor pm’ers* / Taal als struikelblok
Astrid van de Weijenberg
Het ministerie van Onderwijs is bezig met het opstellen van nieuwe, landelijke normen voor de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers. In Amsterdam mogen VVE-leidsters die gezakt zijn voor de taaltoets al niet meer op de groep. Ook Rotterdam gaat binnenkort strengere taaleisen stellen. Maar wat als je de toets niet haalt?
* pm’ers – pedagogisch medewerkers

33 ‘Echt werken aan de beroepshouding’
DIT BEN IK!
Carla Overduin
Medewerkers in de kinderopvang. Waar zijn ze mee bezig, wat is hun motivatie in het werk, waar zijn ze trots op? In deze rubriek elke maand een portret.


34 KIDS ACTIEF 0 TOT 4 JAAR
Carla Overduin
– Thema: Ik hoor, ik hoor, wat jij niet hoort
– Herriefanfare
– Wwweetjes
– Op zoek naar geluid
– Activiteit van de maand: Oefenen met je oren
– Hoor jezelf terug
– Muziek stimuleert emotie
– Stilte horen
– Tellen met geluid
– Dansen met en zonder muziek

36 Kinderopvang Jaarindex 2011

38 GASTOUDERSERVICE
Wat speelt er in de gastouderopvang. Wat houdt gastouders bezig. Je leest het maandelijks in deze rubriek.