Kinderopvang — Jrg. 21 (september 2011) Nr. 9

3 Verticaal!
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Uitdagingen in verticaal (1)
WERKEN MET VERTICALE GROEPEN
Marianne Velsink
Over naar verticaal. Overstappen naar een verticale werkwijze realiseer je niet zomaar. Wat erbij komt kijken, lees je in een driedelige serie over verticaal werken.

8 Seksuele opvoeding: positief benaderen / Zorg voor een veilige omgeving

Channah Zwiep
Lichamelijkheid en intimiteit in de kinderopvang staan sinds de zedenzaak in een negatief daglicht. Ouders zijn bezorgd en medewerkers voorzichtig. Dit heeft invloed op de werkvloer, want: hoe reageer je als kinderen aanhalig op je schoot kruipen of je vragen wat ‘seks’ is? Dat hoort er toch gewoon bij? Tijd voor een positieve benadering van de seksuele ontwikkeling.

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Kinderopvang Nederland presenteert uitkomsten Kwaliteitsmonitor
– Zweeds kinderdagverblijf kent geen hij en zij
– Waarborgfonds ziet vraaguitval kinderopvang
– Minder reisafstand naar bso
– Voortdurende screening kinderopvangmedewerkers
– Agenda
– Pedagogische verwaarlozing vaker gemeld

14 Training ‘Jongens in de bso’ geeft ondersteuning / Geef jongens de ruimte
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 12 JAAR
Anne-Marie de Ruiter
Ruimte voor jongens. Jongens kunnen impulsief, ondernemend en beweeglijk zijn. Ook in de buitenschoolse opvang. Voor bso-medewerkers bestaat een training om daar beter mee om te kunnen gaan.

16 Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar / Vrij spelen
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 TOT 13 JAAR
Heleen van der Veld
Hoofdstuk 15: Er zijn veel manieren om te spelen, begeleid, samen, alleen, buiten, binnen, met of zonder attributen. Dit hoofdstuk, Spel en activiteitenbegeleiding, besteed aandacht aan al die vormen, maar legt het accent op het vrije spel. Omdat vrij spel belangrijk is voor de ontplooiing van kinderen, ontbreekt deze spelvorm gelukkig op geen enkele bso. In hoeverre daarnaast nog georganiseerde activiteiten worden aangeboden, verschilt per kindercentrum.

19
TWEESTRIJD
Paul Laport
Over ŽŽn en hetzelfde onderwerp kan heel verschillend worden gedacht. In deze rubriek belicht Paul Laport een casus van twee verschillende kanten, die van een pedagogisch medewerker en die van een ouder. Deze keer: Sommige ouders zijn altijd gehaast als ze hun kind ophalen of wegbrengen. Ze hebben geen tijd om met de pedagogisch medewerkers te praten. Geen tijd voor een fatsoenlijke overdracht. Kunnen alle bijzonderheden niet gewoon even worden opgeschreven?

20 In licht zie je kleuren
DE ONTWIKKELBAK
Elsa Schagen
Welke activiteiten stimuleren welke ontwikkelingsgebieden van baby’s, dreumesen en peuters? In deze rubriek beschrijft Elsa Schagen activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar en besteedt ze aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

22 KINDERBOEKEN
Marielle van Bussel
– Super Jan (vanaf 7 jaar)
– Helden op sokken (vanaf 6 jaar)
– Faiza is mijn held! (vanaf 8 jaar)
– Superbeesje is al onderweg (vanaf 3 jaar)
– Klein-Mannetje helpt een vriend (vanaf 3 jaar)
– Super-Albert (vanaf 3 jaar)
– Helden! Mensen die de wereld mooier maken (vanaf 9 jaar)
– Doe-het-zelftips!

24 Volg baby’s en peuters op video / Mijlpalen in beeld
Marianne Velsink
Kind in beeld. Nieuw: het VideoVolgSysteem, waarin de ontwikkeling van het kind de hoofdrol speelt. Jij legt de mijlpalen van kinderen op beeld vast.

26 GASTOUDERSERVICE
Wat speelt er in de gastouderopvang. Wat houdt gastouders bezig. Je leest het maandelijks in deze rubriek.

27 Vakinformatie
Marianne Velsink
NIEUW OP DE MARKT
– Speel mee in een videoclip
– Als een echte postbode
– Klauteren voor kleintjes

28 Vakinformatie
Marianne Velsink
GESIGNALEERD
– Dilemma’s in het werk
– Swingen met oma
– Hallo zon!

29 Duurzame kinderopvang geeft het goede voorbeeld / Alle beetjes helpen
Astrid van de Weijenberg
Duurzaam. De verwarming op tijd uit, biologisch fruit eten, luiers apart houden. Als wij zorgzaam zijn voor de wereld, zijn kinderen dat later ook. Daarom wordt ook de kinderopvang steeds duurzamer.

32 KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Thema: Fun Film Festival
– Activiteit van de maand: Natuurfilm (4 tot 6 jaar)
– Handig: Filmen maar! (7 tot 8 jaar)
– Beweegspel: rewind/forward (2 tot 4 jaar)
– Wwweetjes
– Mijn film (2 tot 6 jaar)
– Lesje in filmen (alle leeftijden)
– Tip van de werkvloer: Jaarverslag op film (6 tot 8 jaar)

34 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Zindelijk worden in stappen
– Beweegspellen: bewegen met taal
– Muziek en plezier
– Stagelopen in de gastouderopvang
SPEELPLEZIER met handpantomime (7)
– Deze maand in Management Kinderopvang
– Slakje Wielewakje

38 ‘Ik houd van netwerken’
DIT BEN IK!
Carla Overduin
Medewerkers in de kinderopvang. Waar zijn ze mee bezig, wat is hun motivatie in het werk, waar zijn ze trots op? In deze rubriek elke maand een portret.