Kinderopvang — Jrg. 21 (oktober/november 2011) Nr. 10/11

3 Zorgkinderen
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)
“Tegenwoordig lijkt er met het gros van de kinderen iets aan de hand te zijn…”

4 Kleine gesprekjes
PRATEN MET KINDEREN
Marielle van Bussel
Communicatie met kinderen is belangrijk. Toch communiceren Pedagogisch medewerkers te weinig met vooral jonge kinderen. Hoe kun je goed gesprekjes voeren met baby’s en peuters.

8
Meer aandacht, meer kwaliteit / Mindfulness voor jezelf en in het werken met kinderen
Elsa Schagen
Op tijd de kinderen in bed leggen, een nieuwe spelactiviteit klaarzetten, een goed overdrachtsgesprek voeren met een ouder en vrij spel van kinderen in goede handen leiden. Soms is er voor pedagogisch medewerkers nauwelijks tijd om op adem te komen en stil te staan bij gedachten en emoties. Stress, spanning en vermoeidheid kunnen hierdoor toenemen. Mindfulness kan dit veranderen!

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Vanaf 2013 geen feestdagen meer berekenen
– ‘Kinderopvang slecht voor de gezondheid’
– Subsidie voor BBL’ers 2011-1012 (BBL – Beroeps Begeleidende Leerweg)
– Agenda
– Amsterdamse kindercentra in gesprek met ouders
– Worden jullie Kinderdagverblijf van het Jaar 2012?
– ‘Vooral vraaguitval in oude stadswijken’
– Luchtkwaliteit kinderdagverblijven onvoldoende

15 GASTOUDERSERVICE
Wat speelt er in de gastouderopvang. Wat houdt gastouders bezig. Je leest het maandelijks in deze rubriek.

18 Goede balans in de inrichting
WERKEN MET VERTICALE GROEPEN
Marianne Velsink
Hoe verbeter je de kwaliteit in verticale groepen? In deel 2 van een driedelige serie over de verticale groep aandacht voor ruimte en inrichting.

20 De sportkliko loopt op rolletjes
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 TOT 13 JAAR
Marianne Velsink
Sport schiet er op de bso nog wel eens bij in. In Groningen bleken een goed gevulde sportkliko en twee enthousiaste sportfanaten genoeg om meer sport en spel te realiseren in de bso’s.

22 ‘Ik ben slim’ ‘Ik ook hoor’
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 TOT 13 JAAR
Barbara Schilthuis
Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn krijgen op school vaak extra aandacht omdat ze anders buiten de boot dreigen te vallen. Maar hoe zit dat op de bso? Hoe kun je deze kinderen in hun vrije tijd stimuleren zodat ze zich niet gaan vervelen of afzonderen? Kinderopvangorganisatie MIK in Maastricht maakte de goedlopende Sofie Club voor meer- en hoogbegaafde kinderen mogelijk.

24 Binnen- en buitenruimte
PEDAGOGISCH KADER KINDERCENTRA 4-13 JAAR
Heleen van der Veld
Hoofdstuk 16: in dit hoofdstuk staan slimme adviezen om meer uit de binnen- en buitenruimte te halen. Door die goed en doordacht in te richten, help je mee aan een positieve emotionele en fysieke ontwikkeling van het kind. Het verbeteren begint bij goed kijken naar het gedrag van kinderen in de ruimte.

26 Spelen in de modder
DE ONTWIKKELBAK
Elsa Schagen
Welke activiteiten stimuleren welke ontwikkelingsgebieden van baby’s, dreumesen en peuters? In deze rubriek beschrijft Elsa Schagen activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar en besteedt ze aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

29 KindVak preview 2011
KINDVAK 2011
DŽ vakbeurs voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en brede scholen, Brabanthallen Den Bosch, 3 t/m 5 november 2011.
– Interview met Evert Jan Bos
– Workshopprogramma
– Overzicht standhouders

37 ‘Aan de weg timmeren’
DIT BEN IK!
Carla Overduin
Medewerkers in de kinderopvang. Waar zijn ze mee bezig, wat is hun motivatie in het werk, waar zijn ze trots op? In deze rubriek elke maand een portret.

40 Wat doe je met dat niet-pluis-gevoel?
MELDCODE KINDERMISHANDELING
Carla Overduin
Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Je wilt als professional alert zijn, maar wel zorgvuldig, want stel dat je ernaast zit. Kindercentra moeten in 2012 verplicht met een meldcode gaan werken.

42 KINDERBOEKEN
Marielle van Bussel
– Eigen schuld, dikke bult (vanaf 3 jaar)
– Praten, kijken en doen (vanaf 2 jaar)
– Schaamte (vanaf 9 jaar)
– Getipt (vanaf 2 jaar)
– Intens verdriet (vanaf 9 jaar)
– Doe-het-zelftips

44 Wij zijn drie! Portretten van driejarigen
Paulien Muller, Heleen Versteegen & Karin Westerbeek
Driejarigen. Wie zijn ze? Hoe ziet hun dag, hun week, hun hele vierde levensjaar eruit? Waar spelen ze mee, wat doen ze graag? Wat maakt hen ’typisch drie’? Portretten van zes peuters.

49 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
Beste Coverteam: het team van BSO Zandbank
Beweegspellen
– Speelplezier met handpantomime (8)
– Schoenmaatjes in de kinderopvang
– De kriebelhoek
– Wist je dat..

54 Cognitieve ontwikkeling
PONTS PSYCHOLOGIE POSTER
Steven Pont
– Vele soorten slim
– Wat is een IQ eigenlijk?
– ‘Wisjedat…’
– Hersenen: snoeien doet groeien
– Moeilijke termen
– Vraagje aan Steven
– Boekentip

56 Jeugdzorg komt naar je toe
ALERT4YOU-PROJECT
Astrid van de Weijenberg
Jeugdzorg werkt mee op het kindercentrum, om bij pedagogisch medewerkers de kennis over zorgkinderen te vergroten, maar ook om het pedagogisch klimaat in de groep te verbeteren. En om te vorkomen dat kinderen zorgkinderen worden.Alert4You heet de pilot. Wat zijn de resultaten?

58 KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Thema: Spoorzoeken
– Activiteit van de maand: Ritje met de trein
– Spoorzoeken in het bos (6 tot 8 jaar)
– Spoorspraak (2 tot 4 jaar)
– Treintikkertje (4 tot 6 jaar)
– Spoorknutsels
– Reuzenspoor
– Zoek de machinist (4 tot 6 jaar)

60 Vakinformatie
Marianne Velsink
NIEUW OP DE MARKT
– Kunst bekent kleur
– Kleine schrijvers
– Paardjerijden
RECENSIE
– De eigenheid van het jonge kind