Kinderopvang — Jrg. 19 (september 2009) Nr. 9

3 Hoe verder?
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Omgaan met rouwende kinderen / Verlies & verdriet

Carla Overduin
Verlies, dood, echtscheiding. Je natuurlijke reactie is om al die treurigheid zo ver mogelijk bij de kinderen vandaan te houden. Maar is dat verstandig?

7 (Onder)steunend boek: Kind en verlies / Hoe werkt kinderverdriet?
Artikel over het boek Kind en verlies, omgaan met rouwende kinderen.

8 Hoofdstuk 18: ‘Kaa vies boek’
PEDAGOGISCH KADER
Heleen van der Veld
Taal is overal. Of je nou een boek voorleest, aan tafel zit of een luier verschoont. Elke situatie kan een aanleiding zijn voor een gesprek of ongedwongen taallesje. Het gaat om kansen zien en grijpen. Hoofdstuk 18 werd geschreven door Dorian de Haan, wetenschappelijk onderzoeker en gespecialiseerd in taalontwikkeling bij kinderen.

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Opleidingseisen gastouderopvang bekend
– MOgroep ‘bso wordt te duur voor ouders’
– Kinderopvang blijft groeien
– Dispensatieverzoek cao BKN afgewezen
– Convenant wet OKE getekend
– Peuterspeelzaaljournaal
– Agenda

14 Begeleiding van interacties tussen kinderen / Profiteer van de groep
Astrid van de Weijenberg
Pedagogisch medewerkers moeten kinderen beter begeleiden bij interacties. Waarom is dat belangrijk en hoe doe je dat?

16 Rapport van Laport
Paul Laport
Veiligheidsrapportages, keurmerken, GGD-rapporten, kwaliteitseisen. Diverse instanties beoordelen kinderdagverblijven. Maar wat vinden ouders zlf belangrijk? Vader Paul Laport bezoekt als mystery guest kinderdagverblijven door heel Nederland. En brengt rapport uit in Kinderopvang. Dit keer: Kinderdagverblijf De Blauwe Pinguin in Assen.

18 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Adem stress weg!
– Was je handen in 20 seconden
– Vitamineverlies bij flesjes
– Doe de Vriendjesquiz
– Trainen voor de beker
– Buiten bewegen 5 tot 12 jaar

22 Computerbeleid op de bso
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 12 JAAR
Sanne van der Mey
De computer speelt een belangrijke rol in het leven van veel kinderen, thuis, op school maar ook in de bso. Uit onderzoek gehouden door Benchmark Kinderopvang (BMKO) blijkt dat veel ouders niet weten wat het beleid over computergebruik is van de organisatie. Hoe kunnen bso’s hun beleid beter kenbaar maken?

24 Vakinformatie
Marianne Velsink
NIEUW OP DE MARKT
– Joppies recycling
– Verstelbare wipstoel
– Kleurrijke BLOOMS!
RECENSIE
– Naar de crche, mijn eerste heen-en-weerboekje
GESIGNALEERD
– Ga buiten spelen
– Ouderavond bso
– Nieuwe CAO Kinderopvang

26 ‘Kinderen zijn hun eigen pedagoog’
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 12 JAAR
Jelle Gunneweg
De Hestia-bso in Amsterdam werkt volgens Reggio Emilia. Niet alleen in de manier van werken, maar ook in de vormgeving van het gebouw is de filosofie duidelijk herkenbaar.

30
KINDERBOEKEN
Lieke van Duin
– De appel – in verhalen, gedichten, recepten en spreekwoorden (vanaf 6 jaar)
– Het grote eet-boek (vanaf 2 jaar)
– Het snoepprinsesje (vanaf 4 jaar)
– Taarten van Abel – Doe het lekker zelf kookboek (vanaf 8 jaar)
– Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden (vanaf 8 jaar)

32 Meldcode kindermishandeling verplicht tot handelen / Het niet-pluisgevoel
Katja Meertens
De cijfers zijn bekend: ŽŽn op de dertig kinderen in Nederland is slachtoffer van kindermishandeling. Het is dus waarschijnlijk dat slachtoffers ook op kinderopvangcentra zitten, maar ze identificeren is lastig. De verplichte meldcode kindermishandeling moet professionals helpen kindermishandeling te herkennen en te bestrijden.

36
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Thema: Met vlag en wimpel (alle leeftijden)
Tip van de werkvloer: kleurenspel (2 tot 4 jaar)
– Spannende vlaggenroof (2 tot 4 jaar)
– Wwweetjes
– Vlaggen Memory (4 tot 8 jaar)
– Gebedsvlaggetjes (6 tot 8 jaar)
– Maak je eigen vlag (2 tot 8 jaar)
– Activiteit van de maand: Golfspel (6 tot 8 jaar)

38 Wet OKE zorgt voor professionaliseringsslag / Nieuwe eisen voor peuterspeelzalen
Marianne Velsink
De Wet OKE, die volgend jaar augustus ingaat, roept veel vragen op bij peuterspeelzalen. Of ongeschoolde leidsters terugmoeten naar de schoolbanken bijvoorbeeld.

42 BSO en zo / Hondenuitlaatservice
COLUMN
Lysbeth Beels