Kinderopvang — Jrg. 19 (oktober/november 2009) Nr. 10/11

3 Samenwerken
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Bta-peuters

Marianne Velsink
Talentenkracht is niet te stoppen. Het is tijd voor meer wetenschap en techniek in de kinderopvang en de peuterspeelzaal. En voor meer aandacht voor de bta-talenten van kinderen. TalentenKracht laat zien hoe simpel dat is.

8 Talent vasthouden met de leerafdeling / Leren en werken tegelijk
Marianne Velsink
Ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg hebben al jaren een leerafdeling waar stagiaires niet alleen snuffelen aan hun toekomstig beroep, maar het vak echt uitoefenen. Waarom zou dat concept niet in de kinderopvang passen? dacht Spring Kinderopvang en zette in samenwerking met ROC Ter AA met succes een eigen leerafdeling op.

11
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– BKK-geld voor samenwerking met onderwijs
– BKK vergoedt duizend EVC-procedures
– Peuterspeelzalen worden goedkoper
– Aanmeldloket gastouderopvang binnenkort van start
– Nieuwe vorm van toezicht kinderopvang
– Peuterspeelzaaljournaal
– Instrument voor kwaliteitsmeting bso
– Agenda

16 Hoofdstuk 19: natuur en fysieke omgeving – leren door ontdekken / Veilig en avontuurlijk
PEDAGOGISCH KADER
Heleen van der Veld
Kinderen worden geboren met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de natuur. Vanzelfsprekend hebben ze zin om de wereld te ontdekken. In hoofdstuk 19 beschrijft pedagoog Kees Both, gespecialiseerd om natuureducatie, hoe je kinderen op hun ontdekkingsreis in de natuur kunt begeleiden en stimuleren.

19 Ruimte voor buiten
Marianne Velsink, Marike Vroom
Foto-artikel van buitenruimtes. Er komen steeds meer kindercentra met natuurlijke buitenruimtes. Ontwerpers Suzanne van Ginneken en Jan Kersten laten ter inspiratie wat voorbeelden van hun werk zien.

22 Zang, dans en drama
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 6 TOT 12 JAAR
Carla Overduin
Bso’s enthousiast over musicallessen. De vele kanten van musical. Nieuw: musicallessen op de bso. Kinderen krijgen de basis van zingen, dansen en drama onder de knie. De bso’s die al zo’n cursus hebben gedaan, zijn enthousiast.

25 De Kopklas: eindelijk een opleiding voor de bso
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 12 JAAR
Marianne Velsink
Een mooi initiatief in Naaldwijk. Daar startten de Westlandse kinderopvangorganisaties samen met ROC Mondriaan de allereerste PW4-opleiding specifiek gericht op de buitenschoolse opvang.

26 BSO en zo / Honden 2
COLUMN
Lysbeth Beels

Extra katern:
KINDVAKPREVIEW 2009 (5, 6 en 7 november 2009 in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch)
– Interview met Evert Jan Bos
– Algemene beursinformatie
– Workshopprogramma
– Overzicht standhouders

37 Rustpunt op de vrijdagmiddag / Opvang in asielzoekerscentrum Middelburg
Jelle Gunneweg
Ervaringen verwerken met kunst. Dat is de gedachte achter De Vrolijkheid, een stichting die zich inzet voor kinderen in asielzoekerscentra. Een bijzondere vorm van opvang: door ze te laten schilderen, dansen of theater te maken helpen de medewerkers de kinderen even hun zorgen te vergeten en weer vertrouwen te krijgen in eigen kracht. Een reportage vanuit AZC Middelburg.

40 KINDERBOEKEN
Lieke van Duin
– Grommige Gruf (vanaf 3 jaar)
– Ik moet z— nodig! (vanaf 4 jaar)
– Kleertjes uit, pyamaatjes aan, het boordevolle boek voor baby’s en peuters (vanaf 1 jaar)
– Koekjes! (vanaf 6 jaar)

43 Wie wint? / Uitslag wedstrijd Win een vertelkastje
Lieke van Duin
Vele tientallen reacties kwamen er op de wedstrijd in het juninummer van Kinderopvang ‘Win een vertelkastje’! De vraag was om in tien zinnen te vertellen welk prentenboek je geschikt vindt voor een vertelkastje en waarom. De reacties waren zo enthousiast dat kinderboekwinkel De Kleine Kapitein in Rotterdam, die de prijs beschikbaar stelt, besloot om niet ŽŽn maar twee vertelkastjes uit te delen!

45 Vakinformatie
Marianne Velsink
NIEUW OP DE MARKT
– Let op de decibellen
– Kast verrast ook op de bso
– Spelen met echte bomen
GESIGNALEERD
– De Kinderopvang Agenda 2010
– Zingen voor baby’s
– De hoofdrol in je eigen boek!

46 Een Pedagogisch kader voor de bso
Josette Hoex & Liesbeth Schreuder
Na het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar komt er nu een pedagogisch kader voor de bso. In vakblad Kinderopvang schrijven de makers van dit Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar de komende maanden over zaken waar zij tegenaan lopen.

47 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Weggeefactie
– Doe mee
– Workshop graffiti spuiten
– Bewegen geeft positieve energie (2 tot 12 jaar)
– De Mexicaanse griep
– Eet het goede voorbeeld
– Win gratis stoelmassages voor jouw locatie
– Nu op www.kinderopvangtotaal.nl

53 Nuttige momenten
Femke van den Berg
Ontwikkelingsstimulering bij baby’s. Een schone luier en een spelletje. De verzorging van baby’s is behoorlijk intensief. Je bent er de hele dag druk mee. Gebruik die verzorgingsmomenten juist om de ontwikkeling te stimuleren!

57 Levende prentenboeken / Nieuwe manier van voorlezen met het WePboek
Marianne Velsink
Kort geleden viel er bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen een brief op de deurmat over het project WePboek. Tweeduizend locaties mogen zich gratis abonneren op dit nieuwste project van het Kinderopvangfonds. Grijp deze kans, want voorlezen met animaties heeft verrassend veel effect op kinderen.

60
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Thema: Groot & klein verdriet (alle leeftijden)
– Activiteit van de maand: Emotiespel (alle leeftijden)
– Praten over de dood (alle leeftijden)
– Leuke-dingen-slinger (2 tot 4 jaar)
– Kring: leuk of niet? (alle leeftijden)
– Een doos als troost ( 4 tot 8 jaar)
– Tranenhoekje (alle leeftijden)
– De hulp van een zorgenpoppetje ( 4 tot 8 jaar)