Kinderopvang — Jrg. 17 (september 2007) Nr. 9

3 Nazomer
Marike Vroom (hoofdredacteur)


4 ‘Jij bent mijn vriendje’
0 TOT 12 JAAR
Madeleine Gibson
De ene volwassene maakt makkelijker vrienden dan de andere. Dat gaat ook zo bij kinderen. Op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal heb je kinderen die altijd samen spelen en kinderen die meer op zichzelf zijn. Wil je vriendschap tussen jonge kinderen een kans geven, stimuleer dan hun samenspel.

7 Hoe zat het ook alweer?
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE IN VOGELVLUCHT
Femke van den Berg
Wanneer gaan baby’s brabbelen? Is het normaal als een hummel van anderhalf niet loopt? En kunnen kleintjes al samen delen? In deze reeks zetten we de mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen nog eens op een rijtje. De laatste aflevering: schoolkinderen van vier tot acht jaar.

8 Samen aan het werk / Het huwelijk tussen kinderopvang en school
OPVANG OP SCHOOL
Astrid van de Weijenberg
Met ingang van dit schooljaar is de motie Van Aartsen/Bos van kracht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor de voor- en naschoolse opvang. Dat betekent ook dat de samenwerking tussen school en kinderopvang intensiever wordt. Hoe werkt dat in de praktijk?

14
KINDEROPVANGJOURNAAL
– Minder toezicht voor goede kindercentra
– Veranderingen binnen MOgroep
– Veel plezier, maar erg druk in kinderopvang
– Werkgroep harmonisatie 0-4
– Nieuws in het kort

15 Marion & Co
COLUMN

17 KINDEROPVANGJOURNAAL
– Agenda
– Vraag naar kinderopvang stijgt met 60 procent
– Wereldplek wint bakfiets
– Virtuele collega’s op 100procentKO.nl
– Wijziging in tarieven van abonnementen Kinderopvang
– Laatste deel Landelijk Curriculum klaar

20 Natuurlijk na school
4 TOT 12 JAAR
Barbara Schilthuis
Een biologisch-ecologische buitenschoolse opvang, waar kinderen knutselen met natuurlijke materialen en tuinieren bij de stadsboerderij. Zoals bij Ons Kindercentrum in Culemborg. Is dit de opvang van de toekomst?

22 Workshopprogramma KindVak 2007
De opzet van het workshopprogramma is dit jaar anders. Je kunt je niet meer voor ŽŽn workshop inschrijven, maar voor een dagdeel. De kaart staat op naam van de organisatie of opleiding, zodat de kaart kan rouleren onder collega’s of studenten.

26 De veilige peuterspeelzaal / Steeds meer speelzalen werken met VNG-richtlijn
Carla Overduin
Binnenkort gaat dat veranderen, maar op dit moment vallen peuterspeelzalen nog niet onder de Wet Kinderopvang. De veiligheidsregels verschillen nu per gemeente. Veel gemeenten hanteren dezelfde norm als voor de kinderopvang of gebruiken de VNG-richtlijn.

28 Vakinformatie
Marike Vroom
NIEUW OP DE MARKT
– Aluminium fietsje
– Totaalformule voor starters
– Nieuwe speeltoestellen
RECENSIE
Praktische opvoedadviezen
GESIGNALEERD
– Info Buitenschoolse opvang, brede school en dagarrangementen
– Docudrama JongLeren
– Boek over opendeurenbeleid
– Dvd over kinderopvanggebouwen

30 Wel of niet terug naar de schoolbank? / ROC’s beoordelen ervaring en opleiding verschillend
0 TOT 12 JAAR
Carla Overduin
Twintig jaar ervaring, veel bijscholing, maar niet het juiste SPW-3 diploma. Steeds meer pedagogisch medewerkers proberen via EVC (Erkennen Verworven Competenties) hun SPW-3 papier te behalen. Toch is er ŽŽn probleem: ROC’s blijken heel verschillend om te gaan met de beoordeling van ervaring en diploma’s. Het is tijd voor objectieve normen.

32 Abel

COLUMN

Harrold Pol

34
KINDERBOEKEN
– Het prinsenkind (vanaf 5 jaar)
– Meisjes om te zoenen
– Van mij en van jou (vanaf 4 jaar)
– Kikker in de wind (vanaf 3 jaar)

37 Wratjes, kleine pestkoppen
2 TOT 12 JAAR
Annelies de Vreeze
Wratjes duiken geregeld op in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso’s. Maar ze zijn onschuldig en doen geen pijn, tenzij ze op de voetzolen zitten. Met wratjes moet je vooral geduld hebben, want ze verdwijnen spontaan.

38 Stuiterkids
COLUMN
Paul Laport

39 Werken met een thema / Rollen
ACTIEF MET BABY’S
Stephanie Ruijsenaar

40 VVE zonder lesjes
Katja Meertens
Het VVE-programma ‘Sporen’, dat Stichting Pedagogiekontwikkeling 0-7 ontwikkelde, gaat uit van de interesse van het kind. Een pedagogiek die is gebaseerd op het luisteren, in plaats van het vertellen. Door goed naar de kinderen te luisteren, ze te observeren en hun bezigheden te documenteren, bieden de pedagogisch medewerkers op maat gemaakte voor- en vroegschoolse educatie. Een voorschool van stichting Dynamo in basisschool De Kraal in Amsterdam werkt er al mee.

44
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Stok in het zand (2 tot 4 jaar)
– Wwweetjes (alle leeftijden)
– Thema: nog even naar buiten (alle leeftijden)
– Tikkertje spelen op honderd manieren (4 tot 10 jaar)
– Fruitige picknick (2 tot 6 jaar)
– Bso: Project ‘Anders, maar gewoon’ (6 tot 12 jaar)
– Beweeg (1 tot 4 jaar)

46 Tekenzand

DOE BOX / VANAF 8 MAANDEN