Kinderopvang — Jrg. 17 (juni 2007) Nr. 6

3 Voorbeeld
Marike Vroom (hoofdredacteur)


4 Anderstalige kinderen / Nieuw in de groep
2 TOT 4 JAAR
Marike Vroom
Als je volwassen bent, valt het al niet mee om in een groep terecht te komen waar je de taal niet spreekt. Als je twee jaar bent en niet of nauwelijks Nederlands spreekt, is het helemaal lastig om als nieuweling je draai te vinden, bijvoorbeeld in de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Hoe doen peuters dit en hoe kan de groepsleiding hen helpen?

7 Hebben, houden en delen
ANDERS BEKEKEN
Steven Pont
Waarom reageren kinderen op een bepaalde manier? Als je dat wilt weten, probeer je dan eens Žcht in kinderen in te leven door hun situatie als het ware te vertalen naar je eigen leven, zegt ontwikkelings-psycholoog Steven Pont van de Kinderopvang Academie. In een aantal afleveringen neemt hij je mee in zijn gedachte-experimenten. Deze maand nummer twee uit deze serie.

8 De vier grootste misverstanden over veiligheid
Sabine van Eck
Sabine van Eck, programmaleider Kinderen en Jeugd bij Consument en Veiligheid, debatteerde de afgelopen periode op verschillende plekken met vele betrokkenen in de kinderopvang over veiligheid. Helaas ging het meestal over de vorm en veel te weinig echt over de inhoud, constateerde ze.

10 De Wereldplek, Bso van het Jaar
Marike Vroom
Bso De Wereldplek van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) is de eerste winnaar van de prijs Bso van het Jaar geworden. Met name de uitvoering van het pedagogisch beleid was voor de jury doorslaggevend. Een reportage over een speciale bso.

14
KINDEROPVANGJOURNAAL
– Knelpunten bij opvang scholen
– CAO Kinderopvang: pedagogisch medewerker
– Luchtkwaliteit in kinderdagverblijven slecht
– Dijksma: meer controle op gastouderopvang

15 Marion & Co
COLUMN

16
KINDEROPVANGJOURNAAL
– Nieuws in het kort
– Dijksma vraagt mening van leidsters
– Oproep: doe mee aan onderzoek
– Team van de maand: Kinderopvang Borne
– Plezierig geregeld?
– KindVak 2007, workshops KindVak
– Agenda

18 Verrassende vakantieopvang
4 TOT 12 JAAR
Katja Meertens
Over niet al te lange tijd breekt de grote vakantie weer aan. Hoe houd je de bso zes weken aantrekkelijk voor kinderen? De sleutelwoorden zijn ’thema’s, ‘participatie’ en ‘structuur’.

20 Borstvoeding

COLUMN

Harrold Pol

22
KINDERBOEKEN
– Kiekeboe, tijger en zijn vrienden
– Super zonnig doe-boek
– Ga je mee naar het ridderslot?

24 Vakinformatie
Marike Vroom
NIEUW OP DE MARKT
– Oolaalaa zitbal
– Overblijfpakket
– Yalp Sona
GESIGNALEERD
– Hutten bouwen

25 Inspirerend congres Kinderopvang / Was jij er ook?
Enkele foto’s van het Jaarcongres van je vakblad Kinderopvang. Meer foto’s op www.kinderopvangtotaal.nl.

26 Geef het goede voorbeeld / Voorkom overgewicht bij kinderen
Jeanette Tschopp, Monique l’Hoir, Magda Boere-Boonekamp
Kinderen in Nederland worden steeds dikker. EŽn op de zes kinderen heeft al overgewicht en dit leidt op den duur tot gezondheidsproblemen. In de kinderopvang is zeker iets te doen aan dit probleem. Bijvoorbeeld door kinderen veel te laten bewegen en veel met ze naar buiten te gaan.

28 Kijken met een open blik / De pedagogische idee‘n van Korczak
0 TOT 12 JAAR
Astrid van de Weijenberg
Een inspirerende training geeft je nieuwe energie om met een frisse blik naar je werk te kijken. Een training over de pedagogiek van de Poolse arts en pedagoog Korczak bijvoorbeeld. Want de idee‘n van Korczak sluiten heel goed aan bij de kinderopvang.

32
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Beesten van steen (2 tot 4 jaar)
– Wwweetjes
– Thema: zeg het met bloemen (alle leeftijden)
– Bloemen maken (2 tot 4 jaar)
– Lassa ‘leer-kubus’ (4 tot 7 jaar)
– Bouw de beste bloembak (6 tot 12 jaar)
– Beweeg (2 tot 6 jaar)

34 Versjesgym

DOE BOX / VANAF 1 JAAR

34 Afscheidshuilen
COLUMN
Paul Laport

35 Hoe zat het ook alweer?
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE IN VOGELVLUCHT
Femke van den Berg
Wanneer gaan baby’s brabbelen? Is het normaal als een dreumes van anderhalf niet loopt? En kunnen peuters al echt samen delen? In dit nummer en de komende nummers zetten we de mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen op een rijtje. Met tips om deze te stimuleren. Deze keer: peuters van twee tot drie jaar.

36 Voorlezen: er kan zoveel meer
Astrid van de Weijenberg
Voorlezen in de kinderopvang kan beter. Door meer voor te lezen, meer te doen met een boek en door een goede voorbereiding. Twee organisaties gingen met voorlezen aan de slag, skon en 2Samen. Ieder op hun eigen manier.

40 Plezierig op reis / Op weg naar een gezonde toekomst
Jos Bus
Kinderopvang is mensenwerk. Werk door mensen, voor (kleine) mensen. Alleen als jij en je collega’s plezierig en gezond werken, kun je de kwaliteit bieden die de kinderen verdienen.

42 Werken met een thema / Water
ACTIEF MET BABY’S
Stephanie Ruijsenaar