Kinderopvang — Jrg. 16 (april 2006) Nr. 4

3 Wedstrijd
Marike Vroom (hoofdredactie)

6 Natuur op de buitenschoolse opvang (bso)
4 TOT 12 JAAR
Femke van den Berg

De bso naar buiten! Je hoeft zelf niet veel van de natuur af te weten om toch leuke natuuractiviteiten in de bso te kunnen organiseren

9 Anders…
COLUMN
Harrold Pol

10 Kijken naar jezelf
VIB
Astrid van de Weijenberg
Video als leermiddel. De ervaringen met Video Interactie Begeleiding (VIB) zijn heel positief. Het bekijken van video-opnames van jezelf, aan het werk met de kinderen, levert veel op: je ziet hoe je het (goed) doet en wat er beter kan.

13 Kijken naar filmbeelden goed voor opvoedgedrag
VIB
Astrid van de Weijenberg
Onderzoek naar Video Interactie Begeleiding (VIB). In theorie is VIB een prachtig instrument om de beroepshouding van leidsters te verbeteren. Maar werkt het in de praktijk ook zo? Korein en SKON werken beiden met VIB en lieten het onderzoeken. De resultaten waren overwegend positief. n blijvend.

15 Videobeelden tonen aan: veel gaat vanzelf goed
VIB
Astrid van de Weijenberg
VIBregistreert scherp wat leidsters doen. Drie minuten film leverde wel anderhalf uur gespreksstof op. Leidster Theda de Man is er nog verbaasd over. Ze heeft er vooral van geleerd om meer afstand te nemen van de dagelijkse drukte.

19 Vakinformatie
NIEUW OP DE MARKT
– De steller
– Matrozenbedje
– Kinderverkleedkleding
GESIGNALEERD
– Bedrijfshulpverlening
– GGD-handboek en brochure
– Kinderopvanggebouwen
RESENSIES
– Professionele kinderopvang gevraagd
– Opgesloten

23 Eczeem hoeft geen probleem te zijn
Marenna van Reijsen
Een kind met eczeem in je groep is geen uitzondering. Ook de groepsleiding kan er wat aan doen om deze vervelende kwaal binnen de perken te houden.

24 Zij zijn genomineerd!!!

Prijs Kinderdagverblijf van het Jaar

26 KINDEROPVANGJOURNAAL
– ‘Tevredenheidsonderzoek zegt niets’
– Evenement Ruimte voor Kinderen
– Kinderdagverblijf wordt voorschool
– Fiscus scherp op vrijwilliger
– Het einde van de groep?

27 Marion & Co
COLUMN
‘We hebben aan de grote tafel allemaal een boot geplakt en ….’

28 KINDEROPVANGJOURNAAL
– Muziekles van Bert en Ernie
– Pedagogisch beleid voor bestuur n leidsters
– Garantiefonds voor ouders
– Prijs voor ondernemerschap
– Test peuters op taalproblemen
– Geen vertrouwen in kinderopvang
– Meer tijd nodig voor opvang op scholen
– Gif in aankleedkussens
– Geld voor agrarische kinderopvang
– PvdA: maak van opvang kind basisvoorziening

32 Samenwerking tussen bso en scholen
4 TOT 12 JAAR
Carla Overduin
‘Je moet aan elkaar wennen’. Triodus-kindercentrum Jonas werkt nauw samen met bassischool Paschalis in Den Haag. Dat gebeurt in een nieuw gebouw dat speciaal voor deze samenwerking is ontworpen. ‘We brengen onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar.’

34 Kinderboeken
SPELEN: Dikkie Dik
– Polo en Lili (vanaf 3 jaar)
– Sjon & Sjaan (voorleesboek)
– Een kleine kans (vanaf 10 jaar)
– Het ei (vanaf 3 jaar)
THEMA LEZEN:
– Naar de bieb (vanaf 2 jaar)
– Muis in de bibliotheek (vanaf 2 jaar)
– Matilda (vanaf 9 jaar)
– Hart van Inkt (vanaf 11 jaar)

36 Alert door de SPIN-methode
2 TOT 4 JAAR
Femke van den Berg
Natuurlijk wil je als peuterleidster de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Toch valt het in de praktijk niet altijd mee om verschillende ontwikkelingsgebeiden te bevorderen. De SPIN-methode biedt uitkomst. Met de SPIN-methode voor peuterspeelzalen is het niet ingewikkeld om iedere dag bewuast bezig te zijn met het stimuleren van de ontwikkelingsgebieden van peuters.

38
SUCCES VERZEKERD
– Voetballen met baby’s
– Mini Thema: Moederdag
– WWWeetjes: Pasen!
– Paasmemory
– Activiteitentips van: Rennie Woudwijk

40 Mary Poppins in Nederland
Carla Overduin
Zin in een andere baan? Misschien is de nieuwe nanny-opleiding aan het ROC ID College in Den Haag dan iets voor jou. Constance Jacobson van het bedrijf Poppyns Nannies bracht het fenomeen naar ons land: ‘Wij willen het A-merk voor flexibele kinderzorg worden.’

40 Bij de bijen
Kinderactiviteiten 8+
Carla Overduin