Kindcentrum BBMP — (maart/april 2019) nr. 2

Thema: Babyopvang

04 IKK: BOinK blikt terug
Wilma Schepers
De invoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang heeft veel discussies losgemaakt bij kinderopvangondernemers. Vooral de strengere regels voor babyopvang waren velen een doorn in het oog. Te duur en onuitvoerbaar. Pedagogen zijn juist blij met meer aandacht voor baby’s. Hoe kijken de ouders van BOinK terug op de invoering van de IKK. Had het anders gekund?

10 Happy baby’s op de H3-groep
Josette Hoex en Su’en Verweij Kwok
Horizontaal, hecht en hoogwaardig. Josette Hoex en Su’en Verweij Kwok van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) houden een pleidooi voor horizontale babyopvang. Uit de recente landelijke kwaliteitsmeting kinderopvang van de LKK (2019) komt naar voren dat zowel de emotionele als de educatieve kwaliteit in horizontale babygroepen hoger is dan in verticale groepen.

14 Het babybeleid bij KION
Suus Sas
Je eigen zoontje van drie maanden voor het eerst naar de opvang. Suus Sas van de afdeling pedagogiek en kwaliteit van KION beschrijft het babybeleid van haar kinderopvangorganisatie, vermengd met persoonlijke observaties en gevoelens als moeder.

20 Betekenisvolle relaties in de babyopvang
Minke den Heijer
Orthopedagoog Minke den Heijer is de oprichter van Babykennis. Zij verzorgt nuljarigen-scholing voor de kinderopvang, nascholing aan geboortezorg en ontwikkelt projecten die de transitie naar ouderschap ondersteunen. Om kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden moeten ook de eigen relaties van de pedagogisch medewerker op orde zijn.

24 Babyopvang bij Hoera kindercentra
Monique Kerpen
Hoera kindercentra is enkele jaren geleden al gestart met speciaal beleid voor de allerjongste kinderen. Hoera liep daarmee vooruit op de ontwikkelingen en wettelijke kaders. Hoe heeft deze Limburgse kinderopvangorganisatie haar babybeleid ontwikkeld?

28 Ouders als samenwerkend team
Carolien Gravesteijn
Ouders ontwikkelen zich niet alleen als opvoeder, maar ook als mens. Uit onderzoek blijkt dat als ouders niet goed in hun vel zitten dit hun opvoedgedrag negatief beïnvloed en andersom. Als ouders daarentegen goed in hun vel zitten heeft dit een positieve invloed op gevoelens van welzijn van kinderen. Het programma OuderTeam.nu helpt aanstaande ouders voor te bereiden op de veranderingen die de overgang naar het ouderschap teweegbrengen.

38 Wetenschap: het taalspeelhuisje
Paula Fikkert
Paula Fikkert is hoogleraar taalverwerving aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet al dertig jaar onderzoek naar kindertaal door spontane taaldata te onderzoeken en het uitvoeren van taalexperimenten. Zij beschrijft een uniek project, het eerste Nederlandstalige taalspeelhuisje voor jonge kinderen op het schoolplein van een brede school in Nijmegen. Peuters en kleuters kunnen er samen spelen, zonder dat er uitleg nodig is. Ze leren spelenderwijs Nederlandse woorden en zinnetjes.

En verder…

09 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Onlogische verdeling goab-gelden

19 De Directeur
Muriëlle Springer
De baby en catch 22

32 bdKO
Ben Tiggelaar
Waarom veranderen zo moeilijk is

35 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Het jonge kind moet op de politieke agenda

36 Boeken
Clarine de Leve
Leidinggeven vanuit interactievaardigheden

42 De Kantelaar
Wilma Schepers
Mariënne Verhoef, jeugdhulporganisatie Spirit

44 Signalementen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden