Kindcentrum BBMP — (juni 2021) nr. 4

Thema : Leren en ontwikkelen

04 Drie arbeidsmarktscenario’s
10 Eddy Brunekreeft neemt afscheid
14 De lerende organisatie
20 Persoonlijke groei door Ad-PEP
23 Leergang gelijkwaardigheid en diversiteit ??
24 Meldcode kindermishandeling
26 De lerende leidinggevende
28 (In)formeel leiderschap
32 Online leren
35 Bacheloropleiding
38 Pedagogische coaches
42 Werkend leren
44 Medewerkersreizen
48 Buitenschoolse opvang

EN VERDER…
19 De Rekenmeester > Ed Buitenhek
Jochem Myjer of Maarten van Rossem?
31 De Jurist > Martin van der Linden
Nederland in historisch perspectief
41 Pact > Onno Hoorn
Handreiking ouderbetrokkenheid in kindcentra
52 bdKO > Lida Schepers
De maakbaarheid van geluk
54 Boeken > Van Duuren en De Leve
Veranderen met antropologische blik
en Gids voor (aankomende) professionals
56 Wetenschap > Danina Kooijman
Pedagogische kwaliteit uniform monitoren
60 Signalementen > Nieuws en publicaties