Kindcentrum BBMP — (juni 2020) nr. 4

Thema: Opleidingen

04    Over toeslagen en corona
Aart Verschuur
De kinderopvang is in de coronacrisis ‘zomaar’ benoemd tot vitale sector voor onze samenleving. En ook de toeslagenaffaire heeft grote effecten: we kunnen ons opmaken voor directe financiering van kinderopvang. Twee mega-events die de kinderopvang op z’n grondvesten laten schudden.

10    Meer hbo’ers nodig
Laura Hofenk
Unitonderwijs, integrale kindcentra, voor- en vroegschoolse educatie. Drie ontwikkelingen in Nederland die veel vragen van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Ontwikkelingen waarin hbo-professionals met een Associate degree op zak weleens een sleutelrol kunnen spelen.

14    Leiderschap in ikc’s
Vivian Tevreden
In elke opleiding die KPZ geeft, zit een professionele identiteitslijn waarlangs studenten zich ontwikkelen tot professionals die zich steeds beter bewust zijn van hun eigen professionele identiteit én die van de ander.

16    Ondersteuning bij subsidieaanvragen
Barbel van Zuylen
Ondernemers in de kinderopvang kennen vaak niet alle subsidiemogelijkheden voor opleiding en kennisontwikkeling van medewerkers. Een combinatie van onbekendheid, tijdgebrek en rompslomp houdt ze tegen. WerkendLeren biedt begeleiding.

20    Online leren is booming
Maria Jongsma
Kinderopvangorganisaties, opleidingen en trainingsbureaus zijn meteen bij aanvang van de coronacrisis aan de slag gegaan om trainingen om te zetten naar online. Overal is de deelname aan online cursussen meteen groot. Veel pedagogisch medewerkers die noodgedwongen thuiszitten, hebben de behoefte zich te verdiepen in hun vak.

26    ZZP’ers in de kinderopvang
Fleur van Westen
Tadaah! – het online platform voor freelancers en organisaties in de kinderopvang – heeft zijn activiteiten uitgebreid naar de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. Het platform matcht zelfstandig werkende professionals en opdrachtgevers.

30    Natuurlijk leiderschap
Esther Daniëls
Natuurlijk leiderschap gaat over je eigen vermogen om anderen te betrekken bij het realiseren van doelen. Collega’s begrijpen elkaar daardoor beter en gaan ook constructiever het gesprek met elkaar aan. Natuurlijk leiderschap is bij Junis Kinderopvang verankerd in het dna van de organisatie.

En verder…

09    De Rekenmeester > Ed Buitenhek
Basisvoorziening levert jeuk op

19    De Directeur > Muriëlle Springer
De leerkansen liggen voor onze neus

29    De Jurist > Martin van der Linden
Twee jaar na de invoering van de AVG

34    bdKO > Lida Schepers
Leiderschap in tijden van Corona

37    Pact  > Onno Hoorn
Samenwerking tijdens corona

38    Boeken > Van Duuren en De Leve
Ervaringsgericht werken in vve en Socrates op sneakers

40    Wetenschap > Janneke Plantenga en Lucy Kok
SEO: sluitende dagarrangementen

44    Signalementen > Nieuws en publicaties